text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimas teikti vietos projektus galioja  nuo 2021 m. balandžio 7 d. 8.00 val. iki 2021 m. gegužės 6 d. 17.00 val. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2021 m. gegužės 4 d. 17.00 val.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimas Nr.9 nuo 2020-04-07

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16.4 

FSA-bendradarbaivimas-nuo-2021-04-07

paraiska-bendradarbiavimas-nuo-2021-04-07

verslo-planas-bendradarbiavimui-nuo-2021-04-07

jungtines-veiklos-sutarties-forma-5-priedas-2021-04-07

Smulkiojo-ar-vidutinio-verslo-subjekto-statuso-deklaracija 2021-04-07

vienos-įmonės-deklaracija 2021-04-07

Pildymo aprašas https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

FSA-socialiniam-nuo-2021-04-07

paraiska-socialiniam-nuo-2021-04-07

verslo-planas-socialiniam-nuo-2021-04-07

Smulkiojo-ar-vidutinio-verslo-subjekto-statuso-deklaracija 2021-04-07

vienos-įmonės-deklaracija 2021-04-07

Pildymo aprašas https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

FSA-kulturai-nuo-2021-04-07

paraiska-kulturai-1-priedas-nuo-2021-04-07

jungtinės-veiklos-sutarties-forma-kulturai-2-priedas-nuo 2021-04-07

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):