text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2019 m. lapkričio 28 d. 8.00 val. iki 2019 m.gruodžio 30 d. 17.00 val.  dokumentai:

Kvietimas Nr. 6 2019-11-26

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) Veiklos sritis – „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-7.2)

FSA priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2019-11-26

1-priedas Paraiška kaimų atnaujinimas 2019-11-26

2-priedas-jungtinės-veiklos-sutarties-forma-2019-11-26

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3) 

FSA priemonės„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  2019-11-26 

 1_priedas_Paraiska mokymų 2019-11-26

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16.4 

FSA bendradarbiavimui 2019-11-26

Pavyzdine jungtines veiklos sutarties forma 2019-11-26

Paraiška bendradarbiavimo 2019-11-26

Verslo plano forma bendradarbiavimui 2019-11-26

4 priedas_ Vienos įmonės deklaracija 2019-11-26

5 priedas_Smulkaus verslo deklaracija 2019-11-26 

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

FSA_Socialinio verslo 2019-11-26

 1 priedas NVO socialinio verslo PARAIŠKA 2019-11-26

 2 priedas NVO VERSLO PLANAS 2019-11-26

 3 priedas_ Vienos įmonės deklaracija 2019-11-26

4 priedas_Smulkaus verslo deklaracija 2019-11-26