text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 

Įregistruota 2003 m. gruodžio 2 d.
Kodas 172787348
Adresas 60149 Raseiniai, Vytauto Didžiojo g. 1

Sąjunga vienija 58 kaimo bendruomenes.
Svarbiausi tikslai ir uždaviniai yra:
1. atstovauti asociacijos narių interesus valdžios ir valdymo institucijose;
2. pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą;
3. dalyvauti įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas;
4. skatinti ir remti kaimo bendruomenių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos, kitose srityse;
5. skatinti bendruomenių narius bendradrabiauti ir palaikyti tarpusavio ryšius;
6. dalyvauti Lietuvos kaimo bendruomenių veikloje;
7. konsultuoti kaimų bendruomenes bei teikti joms metodinę pagalbą projektų ir iniciatyvų įgyvendinimo, teisės, vadybos bei kitais aktualiais klausimais;
8. kaupti ir skleisti informaciją apie rajone veikiančias kaimo bendruomenes, jų pasiekimus;
9. teikti paramą besisteigiančioms kaimo bendruomenėms;
10. skirti ypatingą dėmesį darbui su jaunimu, jaunų žmonių užimtumo klausimams;
11. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir įvairiomis kitomis rajono, respublikos, užsienio organizacijomis;
12. dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, remiančiuose kaimo bendruomenes, įvairių programų konkursuose, siekiant finansinės paramos asociacijos ir kaimo bendruomenių veiklai.

Sąjungos veiklos sritis: socialinė, kultūros, sporto, aplinkosaugos, švietimo.

Sąjungos valdymo organai:
1. Visuotinis narių susirinkimas
2. Kolegialus sąjungos valdymo organas – taryba
3. Vienasmenis sąjungos valdymo organas – pirmininkas.

Sąjungos pirmininkas:

Jonas Vazgys, Gėluvos kaimo bendruomenė
tel.: 8 615 24 963, 8 612 87 170, (8 428) 50 288, el. p. jonasvazgys@gmail.com

Pavaduotoja:
Raseinių seniūnija
Dalytė Raudonienė, Ramonų kaimo bendruomenė
tel.: 8 615 28 304; 8 673 00 182, el. p. d.raudoniene@gmail.com

Pavaduotoja:
Betygalos seniūnija
Loreta Sirvidienė, Kaimų bendruomenė „Berteškiai“
tel.: 8 615 31 960; 8 615 43 059, el. p. raseiniubs@gmail.com

Tarybos nariai:

Ariogalos seniūnija
Romanas Daujotas, Milašaičių kaimo bendruomenė
Tel.: 8 615 25 336, 8 686 02 863, el.p. romas.daujotas@gmail.com

Betygalos seniūnija
Gema Račienė, Kaimų bendruomenė „Betygala“
tel.: 8 615 26 162, 8 616 50 251, (8 428) 43 319, el.p.  bendruomenebetygala@gmail.com  

Girkalnio seniūnija
Klemensas Šaulys, Kaimų bendruomenė „Girkalnis”
tel.: 8 615 26 328, 8 620 45 804, el.p. klemensasaulys575@gmail.com

Kalnujų seniūnija
Linas Girdžius, Palendrių kaimo bendruomenė
tel.: 8 615 26 686; 8 698 37 757, el.p. linasgirdzius7@gmail.com

Nemakščių seniūnija
Gitanas Kybartas, Užkalnių kaimo bendruomenė
tel.: 8 61526 870, 8 682  20 842, el.p. gitanaskybartas@gmail.com   

Paliepių seniūnija
Virginija Šadauskienė, Kaimų bendruomenė „Anžiliai”
tel.: 8 615 27 641, 8 618 39 880, el.p. anziliai@gmail.com  

Pagojukų seniūnija
Elena Pocienė, Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė” 
tel.: 8 615 26 946; 8 694 01 665, el.p. pocienelena@gmail.com

Raseinių seniūnija
Gražina Andraitienė, Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė
tel.: 8 615 25765, 8 675 21 122, el.p. grazina.andraitiene@gmail.com  

Šiluvos seniūnija 
Arūnas Birvinskas, Žaiginio bendruomenė „Bitupis“

tel.: 8 613 61 144, 8 615 28 794, el. p. aidnass@gmail.com

Viduklės seniūnija
Regina Morkuvienė, Kaimų bendruomenė „Viduklė“

tel.: 8 673 10 499, el. p. morkuvienedarzelis@gmail.com