text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 12 d. 17.00 val.  dokumentai:

Kvietimas Nr. 7 2020-09-07

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Finansavimo sąlygų aprašas kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo 7-am kvietimui

1 priedas paraiškos forma kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo 7-am kvietimui

2 priedas jungtinės veiklos sutarties forma kutūros savitumo išsaugojimui, tradicijų tęstinumui 7-am kvietimui

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3) 

Finansavimo sąlygų aprašas priemonės„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 7-am kvietimui

Paraiškos forma mokymų 7-am kvietimui

Taisyklės taikomos visoms priemonėms

Vietos projektų administravimo taisyklės 

 Viešinimo taisyklės