text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki 2019 m.spalio 14 d. 17.00 val.  dokumentai:

Kvietimas Nr.5

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai 5-am kvietimui 

1 priedas Paraiškos forma verslo plėtrai 5-am kvietimui

2 priedas verslo plano forma verslo pletrai 5-am kvietimui

3 Priedas vienos įmonės deklaracija 5-am kvietimui 

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija -5-am kvietimui 

Pildymo aprašas https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės 

Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika 

Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

Finansavimo sąlygų aprašas verslo pradžiai 5-am kvietimui

1 priedas Paraiškos forma verslo pradžiai 5-am kvietimui

2 priedas verslo plano forma 5-am kvietimui 

3 Priedas vienos įmonės deklaracija 5-am kvietimui

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija 5-am kvietimui

Pildymo aprašas https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės 

Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika 

Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės 

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Finansavimo sąlygų aprašas kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo 5-am kvietimui

1 priedas paraiškos forma kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo 5-am kvietimui

2 priedas jungtinės veiklos sutarties forma kutūros savitumo išsaugojimui, tradicijų tęstinumui 5-am kvietimui 

Taisyklės taikomos visoms priemonėms

Vietos projektų administravimo taisyklės 

 Viešinimo taisyklės 

 Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika