text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d.  paraiškos, mokėjimo prašymai, galutinės ir metinės ataskaitos,  turi būti teikiami el. paštu vvgraseiniai@gmail.com, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kitu būdu pasirašyti dokumentai bus NEPRIIMAMI.

Prašome vadovautis Vietos projektų administravimo taisyklių 68, 71, 72, 148.1, 148.2, 168 punktais (AR 2022-04-01):

Mokėjimo prašymo forma LEADER MP forma nuo 2022-04-29

Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija

Pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma (aktuali nuo 2023-03-22)pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma KPP  

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika