text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2018 m. lapkričio 9 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 27 d. 17.00 val.  dokumentai:

Kvietimas-Nr.-4 2018-10-23

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) Veiklos sritis – „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-7.2)

FSA-priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimu atnaujinimas“ kvietimo Nr.4 (aktuali redakcija nuo 2019-08-30)

FSA priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2018-10-23

1 priedas Paraiška kaimų atnaujinimo 2018-10-23

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma 2018-10-23

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c/xbCbyTKOXP

Viešinimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9/gcNqPREAbI

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas. Aktuali redakcija nuo 2018 06 08:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112