text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2018 m. liepos 26  d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val.  dokumentai:

Kvietimo Nr. 3 skelbimas

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16.4 

bendradarbiavimo FSA 2018-07-23

1 priedas paraiska bendradarbiavimo 2018-07-23

2 priedas jungtines veiklos sutartis 2018-07-23

3 priedas verslo planas bendradarbiavimo 2018-07-23

4 priedas vienos imones deklaracija 2018-07-23

5 priedas SVV-statuso-deklaracija 2018-07-23

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

FSA-Verslo-plėtrai-kvietimo Nr.3 (aktuali redakcija nuo 2019-08-30)

FSA Verslo plėtrai 2018-07-23

1 priedas_ Paraiška plėtrai 2018 07 23

2 priedas Verslo planas plėtrai 2018 07 23

3 priedas vienos įm.d. verslo plėtrai 2018-07-23

4 priedas SVV-sta verslo plėtrai 2018-07-23

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA verslo pradžiai 2018-07-23

1 priedas_ Paraiška verslo pradžiai 2018 07 23

2 priedas Verslo planas pradžiai 2018 07 23

3 priedas vienos įm.d. verslo pradžiai 2018-07-23

4 priedas SVV verslo pradžiai 2018-07-23

 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c/xbCbyTKOXP

Viešinimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9/gcNqPREAbI

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas. Aktuali redakcija nuo 2018 06 08:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112