text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kviečia teikti paprastus kaimo vietoviųvietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių  rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones:

  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1).

  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3).

 Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 12 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ būstinėje adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, mob. 8 615 29 225. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.raseiniuvvg.lt ir www.nma.lt.

Nuoroda į kvietimo Nr.7 dokumentus:   https://raseiniuvvg.lt/vietos-projektai-2016-2023-m/informacija-pareiskejams/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas-nr-7/