text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Atstovavimas renginiuose

         2016 m. rugsėjo mėn. 22-23 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos  organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“, kuri vyko viešbučio „ORO Dubingiai“ konferencijų centre (Molėtų r.). Taip pat dalyvavo kitų vietos veiklos grupių, verslo bei regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai.

Pirmąją renginio dieną… Skaityti toliau

Rugsėjo 12 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir finansininkė Ginta Balsienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo išplėstiniame valdybos susirinkime, kuris vyko Aleksandro Stulginskio universitete.
Susirinkimo metu buvo svarstomas Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių projektas bei rengiamos ir nagrinėjamos pastabos.   Nutarta pagal visų vietos veiklos grupių siūlymus vietos veiklos grupių tinklas teiks pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

2016-09-12-darbotvarkes-projektas