text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

         2016 m. rugsėjo mėn. 22-23 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos  organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“, kuri vyko viešbučio „ORO Dubingiai“ konferencijų centre (Molėtų r.). Taip pat dalyvavo kitų vietos veiklos grupių, verslo bei regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai.

Pirmąją renginio dieną konferencijos metu buvo prisimini Lietuvos LEADER nuveikti darbai bei vietos veiklos grupių kūrimosi pradžia. Antrąją renginio dieną vyko forumas-diskusija, kurios tikslas – atrinkus vietos veiklos grupes ir jų strategijas, kursiančias kaimo ateitį – diskutuoti LEADER/BIVP aktualiomis temomis, išskiriančiomis LEADER priemonę iš kitų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių.

konferencijos-programa