text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Balandžio 19 d. vyko Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ visuotinis susirinkimas, kurio metu pristatytos ir patvirtintos 2023 m. veiklos ir finansinės ataskaitos bei aptarti kiti svarbūs klausimai. Susirinkime dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius, vicemeras Jonas Vazgys, Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Čėsnienė, Savivaldybės tarybos Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto pirmininkė Vida Ačienė, Savivaldybės tarybos nariai Linas Bielskis ir Jūratė Garliauskienė. „Bendruomenių veikla telkia ir vienija Raseinių krašto gyventojus įvairiuose renginiuose, įgyvendinamuose projektuose ir turiningo laisvalaikio leidime. Tai – esminė veikla kurianti stiprų ir vientisą rajono bendruomenės ryšį. Dėkoju už kasdienį indėlį į rajono ateities kūrimą, socialinės atskirties mažinimą ir linkiu toliau sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus“, – sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius. Raseinių rajono VVG pirmininke antrai kadencijai išrinkta Irena Dapkuvienė. VVG pirmininkė perdavė informaciją apie 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, papasakojo kada bus skelbiami pirmieji 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo kvietimai. Susirinkimo metu buvo pristatyta Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonė „Sumanieji kaimai“.
Tą pačią dieną vyko ir Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo dalyviai patvirtino 2023 m. veiklos ir finansines ataskaitas, pasveikintos 7 naujai išrinktos kaimo bendruomenių pirmininkės, atminimo dovanėlės įteiktos 2021-2024 m. kadencijos Sąjungos tarybos nariams. Sąjungos pirmininku ir toliau išrinktas Jonas Vazgys, pavaduotojomis Loreta Sirvidienė ir Dalytė Raudonienė. Į tarybą be jų dar išrinkti šie atstovai: Ariogalos sen. – Diana Kaupaitienė, Ariogalos miesto sen. – Marytė Kvietkuvienė, Betygalos sen. – Audronė Stankevičienė, Girkalnio sen. – Klemensas Šaulys, Kalnujų sen. – Kęstutis Baltrušaitis, Nemakščių sen. – Gitanas Kybartas, Paliepių sen. – Loreta Navickaitė- Laurinaitienė, Pagojukų sen. – Zita Baltrušaitienė, Raseinių sen. – Gražina Andraitienė, Šiluvos sen. – Janina Vileikienė, Viduklės sen. – Laura Žutautienė. Į revizijos komisiją išrinkti Lenkelių, Butkiškės, Gruzdiškės kaimo bendruomenių pirmininkai Genovaitė Dimšienė, Linas Bielskis, Dalia Bartkevičienė.