text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Asociacija „Ariogalos bendruomenė” 2020 m. spalio mėn. pateikė paraišką projektui „Šeima, tai visuomenės kristalas“ pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Skirta paramos suma-2000 Eur.

Šiuo metu bendruomenė įgyvendina pirmąjį etapą. Kaip ir buvo planuota, bendruomenės namams nupirkta elektrinė viryklė, 20 vnt. kėdžių, sofa, langus papuošė naujos užuolaidos. Visu tuo siekiama sudaryti jaukią namų aplinką, kad atėję žmonės gerai jaustųsi, kad čia jiems būtų gera, jaustųsi reikalingi ir naudingi ne tik sau, bet ir bendruomenei. Tuo tikslu vyksta dailės parodos, kuriose aktyviai dalyvauja meno mokyklos moksleiviai, planuojama nuotraukų paroda, kurią ruošia jauna fotografė Asta Stanaitienė su dukra. Liepos 24 d. vyks tradicinė „Šeimos šventė”. Rugpjūčio mėnesį renginyje „Patirtis prieš jaunystę” jėgas išbandys senjorai ir dienos centro vaikučiai. Dabar atsiskaitome už pirmąjį etapą, o netrukus ateis laikas ir antrajam, kurio tikslas sukurti gražią ,tradicinę Šeimos šventę”, įsigyti priemonių edukaciniai veiklai vykdyti, pasikviesti VVG teritorijoje gyvenančius talentingus žmones ir kolektyvus.

Pirmininkė P. Stankienė