text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu. – J. V. Gėtė.

VO „Slabada“ teikė 2022m.kovo 21d. projekto paraišką Žemės ūkio ministerijos 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti konkursui. Suplanuota projekte įsigyti kompiuteris, projektorius ir ekranas su stovu, garso valdymo pultas, kolonėlės su stovais ir mikrofonai , virtuvines pastatomas 3vnt. ir pakabinamas spinteles 3vnt., bei virtuvinį stalą. 2022 m. gegužės 17d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavome patvirtinantį raštą Nr. NPKB-22-M-436 apie gautą paramą kaimų bendruomenės projekto „VO „Slabada“ materialinės bazės stiprinimas“ įgyvendinimui: skirtas finansavimas – 3500,00 Eur paramos suma.
11 proc. projekto vertės išlaidų, t. y. 432,58 Eur prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti piniginėmis lėšomis pati bendruomenė. Bendruomenė nėra pelno siekianti organizacija, nevykdo gamybos ir neturi savo lėšų projekto įgyvendinimui. Todėl paramos prašė iš Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos. Pagal 2022m.liepos 7d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A1-882 sudarė biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Šio projekto lėšomis buvo apmokėta 11 proc. projekto vertės išlaidų. Raseinių rajono savivaldybės lėšomis buvo apmokėta virtuvinių pastatomų spintelių įsigijimo išlaidų.
Įgyvendinus projektą įsigyti kompiuteris, projektorius ir ekranas su stovu, garso valdymo pultas, kolonėlės su stovais ir mikrofonai , virtuvinės pastatomos 3vnt. ir pakabinamos spintelės 3vnt., bei virtuvinis stalas. Bendruomenės namuose atnaujinta virtuvėlė.
Projekto metu įsigyti baldai ir aparatūra yra labai naudingi ir reikalingi aktyvinant bendruomenės veiklą, sukūrė patrauklesnį bendruomenės namų įvaizdį ir išaugo žmonių dalyvavimas bendruomenės veikloje.
Padidėjo bendruomenės užimtumo įvairovė ir kokybė suaktyvėjo bendruomenės veikla. Visa tai naudosis visi kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Kristina Kareivienė, VO „Slabada“ tarybos narė