text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 Nuskambėjo, nuaidėjo ketvirtoji Žemčiūgų šventė Betygaloje. Kaimų bendruomenė „Betygala“ įgyvendino projektą „Betygala žemčiūgų žydėjime“, finansuojamą pagal Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ 2015–2023 m. vietos plėtros   strategiją. Projekte  buvo numatytas tradicinės šventės organizavimas Betygalos miestelyje ir bendruomenės kultūrinės materialinės bazės stiprinimas.  Dėl to šventės metu galėjome džiaugtis skėčių pavėsiu, sėdėti ant naujų patogių lauko kėdžių, naudotis lauko stalais, dovanoti šventės dalyviams suvenyrus. Švente džiaugėmės visą dieną. Už tai  nuoširdžiai ačiū tariame renginio globėjai aktorei Virginijai Kochanskytei. Šventė prasidėjo Betygalos bendruomenės namų seklyčioje  monospektakliu  „Dialogas su Paulium“, skirtu Pauliaus Širvio 100-mečiui. Scenarijaus autorius  ir atlikėjas – aktorius Petras Venslovas. Žiūrovai liko sužavėti, viskas buvo labai subtilu.  Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčioje dalyvavome kunigo Romualdo Ramašausko aukojamose šv. Mišiose už parapiją ir  mokytoją Antaną Jušką. Nuskambėjus Betygalos himnui, kurį atliko Betygalos bažnyčios choras,  vadovaujamas Jolantos Karčiauskienės, prasidėjo kamerinis muzikinis spektaklis „M. K. Oginskis. Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“.   Iškilmingoje aplinkoje klausėmės profesionalių atlikėjų  – nepakartojamos aktorės Virginijos Kochanskytės, tarptautinių konkursų laureatės dainininkės Giedrės Zeicaitės, pianistės Vaivos  Purlytės žodžio, muzikos, dainų.

Tradicija  tapo per šį  renginį jaunimui vainikuoti Vytauto Didžiojo paminklą ir taip išreikšti pagarbą giliai praeičiai. Šiais metais  prie šio paminklo pagerbtas mokytojo Antano Juškos atminimas, paminėtos 100-osios jo gimimo metinės. Po to  renginio vedėja Regina Musteikienė pakvietė visus sugrįžti į bendruomenės kiemelį, kur laukė pietų stalas, nuklotas dvaro kulinarinio paveldo patiekalais (pagal knygą „Oginskių dvaro virtuvėje“, kuriuos pagamino Nijolės Vitkauskienės individuali įmonė, o mums patiekė Ramutė Rumševičienė, Laura Kazlauskė, Indrė Vaitkuvienė).. Paskanavę valgių, atsigėrę giros, pagamintos Danutės Bersėnienės su dukra Ramute, sugrįžome į miestelio skverą, kur maloniai priėmę rajono mero A. Bautronio, vicemero K. Užemecko,  Seimo narių V. Ačienės, A. Nekrošiaus, VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininko V. Blinstrubo  ir  kitų svečių sveikinimus sugrįžome prie dainų ir muzikos.

   Ąžuolų ir skėčių pavėsyje buvo miela klausytis folkloro ansamblio „Nalšia“ (vad. Audronė  Vakarinienė) nuostabių romansų, nes programos tema – „Mano meilė –  romansas“. Dainos ir  muzika užbūrė žiūrovus, laikas bėgo nepastebimai.

   Liko nepasodintas 100- mečio ąžuoliukas, kurio sertifikatą kaimų bendruomenei „Betygala“  2018 metais įteikė Žemės ūkio ministerija  už bendruomeninę veiklą  ir kultūros paveldo, tradicijų puoselėjimą. Skambant akordeoninko Mindaugo Žiūko melodijai,  Gema Račienė ir Remigijus Pranckūnas (miškininkas) pasodino iš Stelmužės ąžuolo ląstelės išaugintą ąžuoliuką. Jis dar labai mažas, bet  tai  jau trečias istorinis ąžuolas Betygalos miestelio  skverelyje.                                               

   Kad įvyktų tokia graži šventė, reikėjo atlikti daug lengvesnių ir sunkesnių namų darbų. Įgyvendinant projektą konsultavo vietos veiklos grupės darbuotojos Irena  ir Ginta. Labai nuoširdžiai žemčiūgus prižiūrėjo ir šventės pasiruošimo darbus atliko R. Rimidienė, D. Ambrazienė, D. Puidokienė,  I. Jankauskienė, A. Bakutis, G. Juška, A. Guntarskis, A. Norkaitis, A. Mėžinis, V. ir V. Viršilai, V. ir R. Sakalauskai, V. Stoškus, K. Šilva ir, žinoma, renginio vedėja R. Musteikienė. Visiems šiame rašinyje paminėtiems labai dėkoju. Tik visi kartu galime  padaryti daug gerų darbų.

Gema Račienė, bendruomenės pirmininkė