text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ 2019 m. spalio mėn. pateikė paraišką projektui „Sujainių bendruomenės tradicijų puoselėjimas ir kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“ lėšų gavimui pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1.

 Projekto veikla yra skirta kaimų bendruomenės „Sujainiai“ tradicijų (tradicinio renginio „Skinsiu raudoną rožę“ organizavimas) išsaugojimui ir puoselėjimui, stiprinant kultūrinę materialinę bazę. 2020 metais projekto įgyvendinimui kaimų bendruomenei „Sujainiai“ yra skirtas 6249,96 Eur finansavimas. Projekto įgyvendinimui dalį lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija. Projekto „Sujainių bendruomenės tradicijų puoselėjimas ir kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“ vykdymas vyko vienu etapu.

Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ tradicijų (tradicinio renginio „Skinsiu raudoną rožę“ organizavimas) išsaugojimui ir puoselėjimui, stiprinant kultūrinę materialinę bazę už skirtas projekto lėšas įsigyta 2 vnt. palapinės (4x8m ir 3×4,5 m), 20 vnt suolų, 5 vnt. stalai, nerūdijančio plieno termosai (35 l ir 50 l), nešiojamo garso sistema su stovu, garso aparatūros komplektas, dalyvių maitinimas ir 30 vnt. suvenyrų (stiklinės vazos). Visos įgytos priemonės buvo naudojamos tradicinio renginio „Skinsiu raudoną rožę“ organizavimui.

Įgyvendintas projektas „Sujainių bendruomenės tradicijų puoselėjimas ir kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“ leis išsaugoti ir puoselėti kaimų bendruomenės „Sujainiai“ tradicines šventes, sustiprės kultūrinė materialinė bazė. Galėsime praturtinti bendruomenės kultūrinę veiklą, subursime bendruomenės narius, Sujainių gyventojus, aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti. Skatinsime gyventojų užimtumą, sutelktumą, išsaugojant tradicijas ir puoselėjant bendrąsias vertybes. Tradicinės šventės metu ir tolimesnėje kultūrinėje veikloje, vietos gyventojai ir bendruomenės nariai, galės susipažinti su kitų miestų bendruomenių nariais, užmegzti glaudžius ryšius, pasidalinti gerąja patirtimi.

Bendruomenės pirmininkė Rita Visockienė