text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

zum-logotipas-2      2016-ieji buvo paskelbti Vietos bendruomenių metais. Gal todėl toks didelis dėmesys skirtas kaimo bendruomenėms. Paramą kaimo bendruomenėms skyrė ne tik ES, bet ir mūsų valstybė ir rajono Savivaldybė.
Pavasarį buvo paskelbtas Žemės ūkio ministerijos konkursas gauti paramą pagal „2016 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai remti“. Ramonų kaimo bendruomenė pagal projektinę veiklą „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas (pirmoji veiklos sritis), teikė projektinę paraišką „Stipriname bendruomenės materialinę bazę“. Bendra projekto vertė 3527,71 Eurai. Projekto tikslas – sustiprinti Ramonų kaimo bendruomenės materialinę bazę. Projekto uždaviniai: įsigyti tautinius rūbus, dokumentų ir priemonių laikymo spintų, renginių      organizavimui sulankstomų stalų su suolais.
Žemės ūkio ministerija, pagal nuostatus, skyrė 2963,28Eurų, o 16 proc. projekto vertės (564,43 Eur) koofinansavo rajono Savivaldybės Kaimo plėtros skyrius. Projektas buvo vykdomas nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2016 m. spalio mėn. vidurio. Už gautą paramą bendruomenė įsigijo 5 tautinius kostiumus muzikantams, 8 tautinius kostiumus moterų ansambliui , du komplektus stalų su suolais, 6 biuro spintas. Visos priemonės skirtos bendruomenių materialinei bazei stiprinti. Projektas baigtas.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai , rajono Savivaldybės Kaimo plėtros skyriui už paramą įgyvendinant projektą „Stipriname bendruomenės materialinę bazę“ ir visiems bendruomenės nariams, kurie savo idėjomis, darbu ar dalyvavimu prisidėjo prie šio projekto sėkmės.

Bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė
Nuotraukos Dalytės Raudonienės

100_6471 100_6474