text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Gruodžio 10 dieną Ramonų kaimo bendruomenės namuose vyko šventė „Kalėdų belaukiant“. Programoje buvo numatyta Padėkos popietė ir mažiesiems susitikimas su Kalėdų seneliu. Jos metu buvo pagerbti metų antro pusmečio jubiliatai(O.Žemaitienė, D.Stoškienė, A. Beržinskienė,Č. Orvidas). Buvo padėkota bendruomenės aktyviausiems nariams (D.Jurkienei, A.Godeliauskui, D.Žukauskienei, D.Jonylienei, J.Andrikienei, G.Adomavičienei) ir saviveiklininkams(A.Valienei, B.Venslauskienei, R.Oržekauskienei, I.Tarnauskui, E.Godeliauskienei, saviveiklos kolektyvo vadovui V. Vilkui. Popietėje dalyvavo ir susirinkusius pasveikino Raseinių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rasa Jonušaitienė ir rajono tarybos narys Edmundas Jonyla , kuris padėjo įteikti padėkos dovanėles. Visus linksmino Ramonų kolektyvas „Ramūs monai“ , Raseinių „Bočiai“ kolektyvas, kuriems vadovauja RRKC vadovas Vaidotas Vilkas. Su savo menine programa pasirodė Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinio folklorinis ansamblis „Šilupė“. Besilinksmindami, besivaišindami saldumynais, sumuštiniais ir net „žemaitišku kugeliu“, kurį iškepė bendruomenės šeimininkės (vyr. šeimininkė D.Jurkienė), užsigerdami karšta kava, arbata ar gaiva, sulaukėme gražios baltos „Žiemos“ (personažas Onutė Š.) Ji susikvietė vaikučius, su visais pažaidė ir padėjo sulaukti Kalėdų senelio. O senelio tikrai vertėjo laukti, nes atvežė pilną maišą dovanų ne tik vaikučiams , bet ir dar „kai kam“. O kaip norėjosi visiems „įsiamžinti“ šalia Senelio ir baltos Žiemos.
Smagiai ir nuotaikingai prabėgo Kalėdinė popietė. Tai todėl, kad ją įdomiai pravedė patyrusi RRKC renginių organizatorė Žaneta Vaištarienė. Tariame nuoširdų „ačiū“.
Palinkėję vieni kitiems linksmų Kalėdų, gerų Naujų metų nuotaikingai išsiskirstėme, palikę tik vieną žibančią eglutę.

Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė