text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com


Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ pasinaudojo kvietimu rengti projekto paraišką pagal „ Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ priemonės prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimą.
Bendruomenė turi suremontuotas patalpas ir viešąsias erdves, jas prižiūri. Bendruomenė turimoje viešojoje erdvėje rengia įvairius renginius . Viešoji erdvė įkurta 2010 metais. Viešojoj erdvėj organizuojamos vasaros ir rudens šventės. Erdvė prižiūrima sutvarkant teritoriją, prižiūrint gėlynus, bendruomenės nariai turima technika nupjauna žolę. Pastatyta lauko scena ir 12 medinių suolų. Veikiant oro sąlygom suolai visiškai susidėvėjo, buvo avarinės būklės. Medinių suolų kojos visiškai supuvo, ir nulūžo, todėl negalima buvo suolais naudotis pagal paskirtį. 2020 metais bendruomenė teikė paraišką lėšoms atnaujinti turimus 12 suolų. Gavo lėšas ir įsigijo metalo vamzdžius, cementą . Atnaujino medinius suolus, padarė metalines kojas ir įbetonavo suolus į žemę. Liko nepakeistos suolų medinės dalis skirtos sėdėjimui. Bendruomenė pateikė paraišką „Viešosios erdvės tvarkymas“ ir gavo finansavimą -230,00 eurų. Projektas skirtas įvairių socialinių grupių ir įvairaus amžiaus Ilgižių ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektas atitinka viešųjų erdvių ir aplinkos tvarkymo ir atnaujinimo organizavimą. Gavus lėšas nupirktas metalinis stačiakampis vamzdis. Į pagalbą atskubėjus kaimo jaunimui, bendruomenės nariams ir dalinai pakeistos medinės suolų dalis.
Organizuojant renginius galima saugiai naudotis suolais. Viešosios erdvės toliau naudojimas įvairiems bendruomenės kasmet vykdomiems renginiams.

Bendruomenės pirmininkė Ana Šablauskienė