text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Informuojame, kad atsižvelgdami į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Raseinių r. VVG darbuotojai savo darbą iki kovo 30 d (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

Konsultacijos būsimiems pareiškėjams ar projektų vykdytojams šiuo laikotarpiu bus teikiamos elektroniniu paštu vvgraseiniai@gmail.com, telefonais: 8 699 944 60 (Vincas), 8 615 28 409 (Irena), 8 615 25 009 (Ginta). Visus prašymus, raštus ir kt. dokumentus (išskyrus mokėjimo prašymus) prašome teikti elektroninėmis priemonėmis arba paštu, adresas Vytauto Didžiojo g.1, 60149 Raseiniai.
Dėl mokėjimo prašymų pateikimo nurodytu laikotarpiu skambinti telefonu: 8 615 25 009 (Ginta).