text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Pavasarinėje „Maisto banko“ akcijoje Raseinių kaimų bendruomenių Sąjunga, kuriai atstovavo Ramonų, Mirklių, Ilgižių, Steponkaimio, Viduklės, Berteškių ir Kaulakių bendruomenių 27 savanoriai, dvi dienas produktus rinko prekybos centre Maxima XX (Vilniaus g.93, Raseiniai), o Betygalos ,Šiluvos ir Milašaičių bendruomenių 10 savanorių vieną dieną maistą rinko IKI prekybos centro parduotuvėje „Centas“(Jaunimo g.4, Raseiniai)
Maxima prekybos centre 439 geros širdies žmonės paaukojo ilgai negendančio maisto 1122 vienetus, o parduotuvėje „Centas“- 134 aukotojai paaukojo 442 vnt. produktų . Dagiausiai žmonės aukojo makaronų, kruopų, aliejaus,… Skaityti toliau

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones:

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (EURI lėšos) Nr. LEADER-19.2-6.4 https://raseiniuvvg.lt/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas-nr-19/

Artėja užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimo terminas.  Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ primena, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2022 metus.

Ataskaitas turi pateikti paramos gavėjai, kurių įgyvendintiems vietos projektams taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Primename, kad užbaigto projekto metines ataskaitas turi būti pateiktos  tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: vvgraseiniai@gmail.com

Atkreipiame dėmesį, kad ataskaitos forma yra pasikeitusi (pridedame) pavyzdine-galutines-ir-metines-ataskaitos-forma-KPP-2

Vasario 3 d. vyko Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (BOT) posėdis. BOT nariai analizavo rajono bendruomeninių organizacijų anketinės apklausos duomenis, diskutavo kaip reikėtų raginti gyventojus, kad jie aktyviau dalyvautų visuomeninėje veikloje, kaip padėti bendruomenių lyderiams. Posėdžio metu buvo patvirtinta BOT 2022 metų veiklos ataskaita, 2023 m. veiklos planas, aptarta priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kandidatūrų Mykolo Romerio universiteto respublikiniam konkursui „Bendruomenė – Švyturys 2022 – kelias į sėkmę“ teikimą.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija

Nuotraukos Jono Vazgio

Vasario 3 d. vyko Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba) posėdis. NVO tarybos pirmininkė Jūratė Garliauskienė pristatė parengtą NVO tarybos ataskaitą už 2022 metus, posėdžio dalyviai ją vienbalsiai patvirtino. Aptardami šių metų NVO tarybos veiklos planą, posėdžio dalyviai diskutavo apie rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimą, planuoja surengti rajono NVO forumą. Šiais metais bus minimi Raseinių, Ariogalos miestų ir Betygalos miestelio 770 metų jubiliejai. NVO taryba skatina rajono nevyriausybines organizacijas prisidėti prie miestų ir miestelio jubiliejų paminėjimo.… Skaityti toliau

1 2 3 153