text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Prasidėjus 2024 metams Lietuvos žemės ūkio ministerija paskelbė apie galimybę bendruomenėms teikti paraiškas pagal keletą veiklos sričių. Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ pateikė paraišką kaimo bendruomenių veiklai remti konkursui.pagal trečiąją veiklos sritį : renginių organizavimui. 2024 m. gegužės 31 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavome patvirtinantį raštą Nr.BR6-225 apie gautą paramą kaimų bendruomenės projekto „Skambiai dainuoja Ilgižiai“ įgyvendinimui. Prie projekto įgyvendinimo prisidėti piniginėmis lėšomis turėjo pati bendruomenė. Bendruomenė nėra pelno siekianti organizacija, nevykdo gamybos ir neturi savo lėšų projekto įgyvendinimui. Todėl paramos prašė ir gavo iš Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos.
Bendruomenė nusprendė ir birželio 1 d. suorganizavo tradicinę bendruomeniškumo šventę, skirta Lietuvos dainų šimtmečiui paminėti „Skambiai dainuoja Ilgižiai“. Šventės metu skambėjo mažosios kanklininkės Miglės Leskauskaitės melodija, gitaros garsais džiugino Melita Paškevičiutė, skambiai dainavo Ilgižių vaikų dienos centro vokalinis ansamblis bei Aistės Vaičekauskaitės ir Klaudijos Motiejūnaitės duetas. Viską išdainavo Raseinių rajono kultūros centro Gėluvoje moterų vokalinis ansamblis „ Gėluvos gaida“ vadovaujamas Ritos Andriuškevičienės. Popietei užbaigti buvo pakviestas teminio renginio atlikėjas – Liudas Mikalauskas. Renginio metu mažųjų dalyvių užimtumui buvo pastatytas batutas, vyko animatorių edukacinė paslauga, pirktos priemonės scenos papuošimui ir šventės organizavimui, būtinos įrangos bei priemonių nuoma ir maitinimo paslaugos įsigijimo išlaidos. Visą popietę vyko vietos gyventojų gaminių ir dirbinių paroda-pardavimas.
Šventės pagrindinė tema Šiemet minimas Lietuvos dainų šimtmetis. Galbūt mes nenuvyksime Į Vilnių, nenuvyksime į Kauną pažiūrėti ar sudalyvauti dainų šventėje, bet mes padarėme mažą dainų šventę Ilgižiuose. Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems ir padėjusiems pasiruošti, kad įvyktu tokia graži šventė .Bendruomenės didžiausias rūpestis – telkti kaimo bendruomenę bendruomeninės veiklos stiprinimo srityje, stengtis, kad ir toliau būtų tęsiamos kultūrinės tradicijos.
Labai dėkingi pagrindiniam šventės rėmėjui -Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, rėmėjams Raseinių rajono savivaldybės administracijai, už finansavimą, už suteiktą galimybę puoselėti tradicijas. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šios šventės surengimo ir visiems taip gausiai susirinkusiems į šventę.

Bendruomenės pirmininkė Ana Šablauskienė