text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

2023 m. gegužės mėn. Sargelių centro nariai ir VDC vaikai dalyvavo išvykoje į Šiaulius. Ekskursija. 30 vaikų, jaunimo, senjorų. Susipažino su krašto istorija, aplankė miestą, Alpakos parką, batuto centrą.
Veikla, skirta gyventojų sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti – vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumo organizavimas – išvyka. Išvyka po Šiaulius ir Šiaulių rajoną skatino vaikų, jaunimo, senjorų bendravimą. Keliavo, domėjosi Lietuvos istorija, dalyvavo aktyvioje kultūrinėje veikoje, bendravo, ugdė iniciatyvumą, meilę Lietuvai, savo žmogui. Pagerėjo integracija į visuomenę, socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų ir jų šeimos narių nuotaika, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.
Įgyvendintas projektas prisidėjo prie socialinės sanglaudos, žmonių užimtumo, bendruomenės patrauklumo, sudarė sąlygas saviraiškai, puoselėjo sveiką gyvenseną, bendruomeniškumą, žmogiškąsias vertybes, lygiavertiškumą, prieinamumą, toleranciją.
Daugiau gyventojų įsijungs į organizuojamus sportinius, kultūrinius, socialinius ir švietėjiškus renginius, skatins jų visapusišką tobulėjimą.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos, įtakos aukštesnę bendruomenės narių gyvenimo kokybę, didesnį gyvenamosios aplinkos patrauklumą, mažesnę gyventojų emigraciją, mažins socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo.
Asociacijai projektas yra reikšmingas, tarnaus kaimo gyventojų iniciatyvai tobulėti, sužinoti apie Lietuvą, bendrauti. Nariai užsiėmė veikla, kuri skatino bendravimą, aktyvų ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Didesnis vietos gyventojų užimtumas aktyvia kultūrine, laisvalaikio veikla. Pagerintas aktyvios bendruomenės funkcionavimas. Išaugs kaimo gyventojų kultūros lygis. Aktyvesnis įvairių socialiniai jautrių grupių lankymasis išvykose. Sargelių bendruomenės nariai dalyvaus kūrybinėje, aktyvioje kultūrinėje veikloje, bendraus, bendradarbiaus, ugdys meilę Lietuvai, savo kraštui, savo žmogui.
Projektą „Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas kelionėje“ sut.nr.SR-162,2023-03-06, finansavo Raseinių rajono savivaldybė.