text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ ne tik organizuoja vietos plėtros stra-tegijos įgyvendinimą, bet ir ieško kitų finansavimo šaltinių įvairių projektų įgyvendinimui. Pavasarį Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateikta teritorinio bendradarbiavimo projekto „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001) paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris 2022 m. liepos 4 d. pasirašė potvarkį, kuriuo projektui skyrė 46 068,00 Eur finansavimą, rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta finansavimo sutartis. Projekto partneriai – Kelmės, Akmenės, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti 606,16 Eur, partneriai – 1818,48 Eur, bendra projekto vertė – 48 492,82 Eur. Pagrindinis projekto tikslas: mokyti kaimo gyventojus bendradarbiauti, siekti tvarios savo kaimo ateities, panaudojant savo vietovės išteklius kurti edukacijas, kokybiškai organizuoti renginius, skatinti gyventojų sveiką gyvenseną, kurti pozityvų poveikį kaimo vystymuisi, mažinti vartojimą, įgytas žinas pritaikyti bendruomenės veiklos plėtimui. Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuoti 4 koordinaciniai posėdžiai, 4 praktinės dirbtuvės: „Kokybiškas renginių organizavimas“, „Idėjos bendruomenių edukacijoms“, „Tvarus vartojimas. Atliekų mažinimas“, „Sveika gyvensena“, konferencija „Tobula bendruomenė žaismingai“. Bus suorganizuotos 4 sveikatingumo ir kūrybiškumo skatinimo pažintinės edukacijos/vizitai į Levandų ūkį Biržų rajone ir 4 vizitai į Japonišką sodą Kretingos rajone.

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ informacija