text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Projekto tikslas – pasisemti patirties iš Kintų bendruomenės, noras bendrauti, pamatyti, sužinoti. Pagojukų seniūnijos 5 bendruomenės ir centrai: Sargelių, Akstinų, Kaulakių, Vosiliškio, Skirmantiškės projekto metu važiavo pasisemti patirties į Kintų bendruomenę. Veikla skirta 60 Pagojukų seniūnijos gyventojų patirties pasisėmimas iš Kintų bendruomenės narių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti – vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumo organizavimas – patirtis. Iš kiekvienos bendruomenės po 12 žmonių. Sužinojo kaip gyvena Kintų ir Klaipėdos krašto bendruomenės, kokias problemas sprendžia. Kintų bendruomenės veiklos nukreiptos į Kintų ir apylinkių gerinimą, naftos kasimo stabdymą, aplinkos gerinimą, Vydūno asmenybės reklamavimą, Kintų architektūrą, žmonių pritraukimą. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas. Pagojukų seniūnijos 60 gyventojai pasisėmė patirties iš Kintų bendruomenės. Susipažino su krašto istorija, aplankė Mingę, pasivaikščiojo po Vydūno muziejų, jo pramintus takus. Pagojukų seniūnijos 60 gyventojų patirties gavimas iš Kintų bendruomenės skatino vaikų, jaunimo, senjorų bendravimą, dalyvavo aktyvioje kultūrinėje veikoje, bendravo, bendradarbiavo, keliavo, domėjosi Lietuvos istorija, ugdė meilę Lietuvai. Buvo įtraukta 60 vaikų, jaunimo, senjorų. Pagerėjo integracija į visuomenę. 
Projektas reikalingas kaimo ir aplinkinių gyvenviečių žmonėms, nauda ir aktualumas pasijaus visiems Pagojukų seniūnijos kaimo gyventojams. Pagojukų seniūnijos seniūnaičiai, pirmininkai, gyventojai išreiškė norą pasisėmė patirties bendraujant su Kintų bendruomene. Asociacijai projektas yra reikšmingas, nes tarnavo Pagojukų seniūnijos kaimo gyventojų iniciatyvai tobulėti, pasisemiant patirties iš Kintų bendruomenės, sužinojo apie Lietuvą. Nariai galėjo užsiimti veikla, kuri skatino bendravimą, aktyvų ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Projekto įgyvendinimo būdas ir projekto įgyvendinimo planas leido pasiekti numatytą projekto tikslą ir uždavinius, projektas skatino kaimo bendruomenių partnerystę. Projektas reikalingas Pagojukų seniūnijos kaimo žmonėms. Nauda. Pagojukų seniūnijos gyventojai, ūkininkai pasisėmė patirties iš Kintų bendruomenės, praturtėjo žiniomis, pamatė Kintų, Mingės gamtą. Ugdė meninius gabumus, kūrybiškumą. Parsivežė savo spalvintų vėtrungių. Padidėjo vietos gyventojų susitikimų skaičius. Vystomi partnerystės santykiai tarp Sargelių b. centro bendruomenės ir kitų bendruomenių, įsisavinant projekto metu sukurtą naudą, organizuojant bendras veiklas. Didesnis vietos gyventojų užimtumas aktyvia kultūrine, laisvalaikio veikla. Pagerintas aktyvios bendruomenės funkcionavimas. Išaugo kaimo gyventojų kultūros lygis. Aktyvesnis įvairių socialiniai jautrių grupių lankymasis išvykose.
Projektą „Vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumas“ finansavo lėšas projektui įgyvendinti skyrė Socialinė ministerija.