text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

          Planuodamos rengti 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo pagal 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraišką,  Paliepių seniūnijos  išplėstinėje seniūnaičių sueigoje šešios bendruomenės nutarė solidarizuotis. Kadangi skiriama suma buvo labai nedidelė – 1273 eurų, buvo prieita vieningos nuomonės, pirkti 3 dideles 5×10 m. renginių palapines. Bendruomenėse vasaros laikotarpiu vyksta įvairūs didesni ir mažesni renginiai lauke, o oro sąlygos ne visada palankios,  palapinės yra nuomojamos.  O kaip žinome, bendruomenės nėra pelno siekiančios organizacijos , todėl lėšų nuomai labai trūksta.  Surinkus komercinius pasiūlymus, už likusią sumą nutarta įsigyti 6 elektrinius virdulius.

           Projektą sutiko rengti  Dumšiškių kaimo bendruomenė (pirmininkė Regina Lukošienė),  o partneriais, pasirašius bendradarbiavimo sutartis, tapo  Gervinės, Anžilių, Slabados, Lakštučių ir Blinstrubiškių kaimų bendruomenės.

            Nors šiais metais visiškai pasikeitė SOC MIN projekto rengimo tvarka ir teko ilgokai laukti finansavimo, dabar jau galima pasidžiaugti, kad sėkmingai jis įvykdytas ir už jį atsiskaityta. Projekto tikslas- pagerinti ir sustiprinti bendruomenės veiklą, užimtumą, sutelktumą bei gyvenimo kokybę pasiektas, uždaviniai įvykdyti. Paliepių seniūnijos bendruomenės ir toliau stiprins bendruomenės narių  sutelktumą, skatins gyventojų užimtumą ir saviugdą,  rūpinsis aplinkos kokybės gerinimu. Bendraus ir bendradarbiaus labiau tarpusavyje

Nuotraukoje: įsigytos prekės saugiai sandėliuojamos, bus naudojamos pagal poreikį.

Informaciją pateikė, atsakinga už projekto viešinimą,  Gervinės kaimo bendruomenės pirmininkė Jūratė Garliauskienė