text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Viesinimo-zenklai-visi-kartu-1024x169.gif

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių  rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones:  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4) VPS priemonės veiklos sritis: NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros
tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1).
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 12 d. 17.00 val.
Nuoroda į kvietimo Nr.7 dokumentus: https://raseiniuvvg.lt/vietos-projektai-2016-2023-m/informacija-pareiskejams/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas-nr-7/