text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kilupių kaimo bendruomenė teikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo. Projektui įgyvendinti finansavimą skyrė ŽŪM. Taip pat 11 proc. projekto išlaidų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas- stiprinti bendruomenės veiklą įrengiant bendruomenės namus.

Projekto metu buvo vykdomas bendruomenės namų remontas, pagerinama bazė įsigyjant kėdžių 30 vnt. Pastatas buvo ilga laiką nenaudojamas, tad jam reikalingas remontas išlyginant grindis, suremontuojant sienas ir lubas, kad būtų galima naudoti bendruomenės susirinkimams ir renginiams.

Bendruomenės pirmininkė Odeta Šilaitytė