text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Naujienos

Šių metų pradžioje Kaimų bendruomenė „Girkalnis“ teikė paraišką Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai rėmimo programai, pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Bendruomenė gavo finansavimą projekto „Kaimų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ vykdymui. Žemės ūkio ministerija jo įgyvendinimui skyrė 2773,94,00 Eur, o Raseinių rajono savivaldybė prisidėjo 342,85 Eur prie projekto kofinansavimo. Šio projekto tikslas – plėsti bendruomenės materialinę bazę, siekiant žmonių aktyvumo ir bendruomenės veiklos stiprinimo. Projekto dėka bendruomenė įsigijo šildymo – vėdinimo kondicionierių koncertų renginių salei šildyti… Skaityti toliau

Dauguma Raseinių rajono bendruomenių įsikūrusios sutvarkytose patalpose ir gali ramiai vykdyti įvairias bendruomenines veiklas. Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ iki šių metų gyvavo mažose, sanitarinius reikalavimus neatitinkančiose, avarinės būklės patalpose. Šiais metais asociacija persikėlė į naujas, erdvesnes patalpas. 2020 m. vasario mėnesį buvo parengta projekto „Bendruomenės namai – traukos centras“ paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles“. Džiaugiamės, kad šio projekto įgyvendinimui buvo paskirta nacionalinė… Skaityti toliau

      

        Spalio 7 d. Kaišiadorių rajono Darsūniškio kaimo bendruomenės namuose vyko Kauno apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų (toliau BOT) pirmininkų ir pavaduotojų susitikimas, į kurį visus pakvietė Kaišiadorių rajono savivaldybės BOT pirmininkė Janina Augustinavičienė. BOT atstovai iš Kaišiadorių, Raseinių (nuotoliniu būdu dalyvavo Raseinių rajono BOT pirmininkė Loreta Sirvidienė ir pavaduotojas Klemensas Šaulys), Kėdainių, Prienų, Birštono, Kauno rajono diskutavo, keitėsi patirtimi. Susitikimo dalyvius pasveikino Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus, LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė, Nacionalinės… Skaityti toliau

Kaimų bendruomenė „Pagraja“ šiais metais pateikė net dvi paraiškas Kaimo plėtros programai (KPP) Raseinių savivaldybėje įgyvendinti. Teikiamose paraiškose buvo prašoma skirti lėšų vietinės rinkliavos mokesčiams, pagal panaudos sutartį naudojamų patalpų draudimui, spalvoto spausdintuvo kasečių užpildymui, bei statybinių medžiagų įsigijimui apmokėti. Paraiškos buvo patvirtintos ir gautas finansavimas. Įgyvendinus abu projektus tapome saugesni, pagerėjo bendruomenės naudojamų patalpų estetinis vaizdas.

Vidas Lukošius  bendruomenės pirmininkas

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ įgyvendino projektą „Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ materialinės bazės sukūrimas” Nr. NPKB-20-M-209 pagal 2020 metų  nacionalinės  paramos kaimo bendruomenių  veiklai  teikimo  taisykles,  patvirtintas Lietuvos  žemės  ūkio  ministro.

Žemės ūkio ministerija skyrė 2970,05 Eur, o Raseinių rajono savivaldybė prie projekto prisidėjo kofinansavimo lėšomis – 367,09 Eur. Bendra projekto suma – 3337,14 Eur.

Įgyvendinus projektą, pasitelkiant bendruomenės narius ir savanorius, suremontavome kaimų bendruomenės „Sujainiai“ nuosavybės teise turinčias ir iš Raseinių rajono savivaldybės, pagal panaudos sutartį, naudojamas negyvenamas patalpas. Kad patalpos išliktų… Skaityti toliau