text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga gruodžio 13 d. organizavo mokymus „Viešųjų paslaugų teikimo galimybės“. Mokymai buvo skirti Raseinių rajono kaimo bendruomenių ir kitų NVO atstovams, siekiantiems teikti viešąsias paslaugas. Mokymų metu buvo aptartos šios temos: teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų paslaugų teikimą, supažindinama su viešųjų paslaugų paskirtimi, NVO viešųjų paslaugų teikimo kontekstu, iššūkiais ir galimybėmis. Mokymų metu dalyviai buvo skatinami, kad jų atstovaujamos organizacijos, planuodamos teikti viešąsias paslaugas, turėtų aiškią viešųjų paslaugų teikimo viziją, tikslus ir uždavinius, siektų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
Mokymus vedė Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorė Olia Žuravliova, Regionų politikos ekspertas Ričardas Diržys, Viešosios politikos analitikas Martinas Žaltauskas. Mokymų pradžioje visus dalyvius pasveikino Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas. Lektorė Olia Žuravliova minėjo, kad kaimo bendruomenėms ir kitoms NVO svarbu gauti Nevyriausybinės organizacijos žymą. Ji pasidžiaugė, kad dauguma Raseinių rajono NVO ją turi. Mokymų metu buvo akcentuojama, kad visos NVO turi kokybiškai rengti veiklos ataskaitas, jose pateikti visą privalomą informaciją, buvo nagrinėjami konkretūs veiklos ataskaitų pavyzdžiai. Antroje mokymų dalyje dalyviai dirbo grupėse, aptarė kokias idėjas norėtų įgyvendinti.
Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą „Raseinių rajono kaimo bendruomenių narių kompetencijų tobulinimas“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso lėšomis. Mokymų organizavimui panaudota 1603 Eur projekto lėšų.
Jonas Vazgys, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas