text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga, įgyvendindama NVO fondo lėšomis finansuojamą projektą „Raseinių rajono kaimo bendruomenių narių kompetencijų tobulinimas“ gruodžio 7 d. organizavo konferenciją „Raseinių rajono kaimo bendruomenių viešųjų paslaugų teikimo iššūkiai ir galimybės“. Konferencijoje dalyvavo kaimo bendruomenių, Raseinių rajono VVG ir kitų socialinės srities NVO atstovai, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktorė Asta Stanaitienė, Raseinių specialiosios mokyklos direktorė Sandra Maslauskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Loreta Laugalienė. Visus dalyvius pasveikino Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis ir mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys. Pranešimą apie akredituotų socialinių paslaugų teikimą skaitė Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Loreta Laugalienė. Ji akcentavo, kad norint teikti vaikų dienos centrų, neįgaliųjų reabilitacijos paslaugas, būtina akredituotis, įdarbinti specialistus. Ji paminėjo, kad akredituotų paslaugų trūksta kaimo vietovėse. Kaimo bendruomenių projektinės veiklos galimybes pristatė Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkė Irena Dapkuvienė. Pranešimą „Sėkminga sutrikusio intelekto asmenų integracija į darbo rinką“ skaitė VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro socialinė darbuotoja Ala Michailovienė, rinkodaros specialistė Vika Masalskienė pristatė „Vilties tako“ krautuvėlę. Bendradarbiavimo galimybes su kaimo bendruomenėms aptarė Raseinių specialiosios mokyklos direktorė Sandra Maslauskienė. Konferencijos metu vyko vaikų dienos centrų pristatymo mugė, joje dalyvavo Užkalnių, Steponkaimio, Ilgižių vaikų dienos centrai, Kaulakių neįgaliųjų užimtumo projekto dalyviai, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro „Vilties tako“ krautuvėlė. Po pietų konferencijos dalyviai dirbo grupėse ir analizavo dvi temas „Kokios viešosios paslaugos šiuo metu yra reikalingos kaimo vietovėse“ ir „Kas trukdo kaimo bendruomenėms aktyviau teikti viešąsias paslaugas“.
     Konferencijos pabaigoje savo koncertą visiems dalyviams dovanojo tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis „Dubysa“, vadovas Dainius Maslauskas. Konferencijos organizavimui buvo skir-ta 2382 Eur (salės nuomos, dalyvių maitinimo ir raštinės reikmenų dalyviams įsigijimo išlaidos). Ti-kimės, kad konferencijoje išgirstos naujienos, pasidalinimas patirtimi, paskatins rajono kaimo bend-ruomenes aktyviau domėtis viešųjų paslaugų teikimu ir padrąsins jas teikti.

Jonas Vazgys, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas