text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Birželio 18 d. vyko Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ visuotinis susirinkimas, kurio metu pristatytos ir patvirtintos 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos bei aptarti kiti svarbūs klausimai. Susirinkime dalyvavo Savivaldybės meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, LR Seimo narys Arvydas Nekrošius su padėjėja Skaidrute Žuvelaitiene, Raseinių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Giedrė Deveikienė, Savivaldybės tarybos nariai. Rajono vadovai kartu su bendruomenių nariais pasidžiaugė jų pasiekimais, projektine mūsų bendruomenių veikla, kuri yra viena aktyviausių šalyje. Bendruomenės nuolat rūpinasi gyventojų užimtumu, bendradarbiauja su seniūnijomis ir įstaigomis, sprendžiant aktualias problemas, organizuojant renginius. Buvo padėkota pirmininkui Vincui Blinstrubui už svarų indėlį į bendruomeninę veiklą. Vincas Blinstrubas sekančiai kadencijai nekėlė savo kandidatūros į pirmininkus. Rajono vadovai pasveikino naują Raseinių rajono VVG pirmininkę Ireną Dapkuvienę, linkėdami jai kuo didžiausios sėkmės. Susirinkime išrinkta VVG valdyba: valdžios sektorių atstovaus Imantas Piekus, Gintas Brazas, Loreta Sirvidienė, verslo – Virginija Šadauskienė, Romanas Daujotas, Rokas Rudžinskas, pilietinę visuomenę – Regina Lukošienė, Asta Gargasienė, Janina Vileikienė, Arūnas Birvinskas, Greta Duduravičienė.
Tą pačią dieną vyko ir Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Sąjungos pirmininku išrinktas Jonas Vazgys, pavaduotojomis Loreta Sirvidienė ir Dalytė Raudonienė. Į tarybą be jų dar išrinkti šie atstovai: Ariogalos sen.- Romanas Daujotas, Betygalos sen. – Audronė Stankevičienė, Girkalnio sen. – Klemensas Šaulys, Kalnujų sen. – Linas Girdžius, Nemakščių sen. – Gitanas Kybartas, Paliepių sen. – Loreta Navickaitė- Laurinaitienė, Pagojukų sen. – Elena Pocienė, Raseinių sen. – Gražina Andraitienė, Šiluvos sen. – Arūnas Birvinskas, Viduklės sen. – Regina Morkuvienė. Į revizijos komisiją išrinkti Dumšiškių, Butkiškės, Gruzdiškės kaimo bendruomenių pirmininkai Regina Lukošienė, Linas Bielskis, Genovaitė Kveselienė.