text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Ramonų kaimo bendruomenė, vykdydama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ liepos mėnesį organizavo 5 dienų vasaros stovyklą, kurioje stovyklavo 20 dalyvių įvairaus amžiaus ir socialinės padėties dalyvių. Stovyklos metu buvo mokomasi socialinių įgūdžių, bendravimo tarp šeimos narių, bendravimo tarp skirtingo amžiaus žmonių. Stovyklautojai mokėsi gaminti paveikslėlius iš žolelių, gėlių, sukti vaškines žvakes, piešti ir spalvinti paveikslėlius, mokėsi dekupažo ant stiklo. Mokydamiesi bendravimo, žaidė sportinius žaidimus: futbolą, kvadratą, mokėsi smiginio mėtymo, šaškių žaidimo meno, mokėsi, kaip elgtis prieš einant valgyti ir valgymo metu, kaip susitvarkyti stalus ir patalpas.
Liepos 28 d. buvo organizuojama šeimų sporto šventė, kurios metu šeimos žaidė boulingą, mėtė smiginį, žaidė šaškėmis. Jaunimas įsijungė į krepšinio 3×3 ir lauko tinklinio varžybas. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais.
Liepos 31d. tęsiant projektą 40 dalyvių išvyko pasisemti patirties į Klaipėdos rajoną, Vėžaičius, kur taip pat teikia „Kompleksines paslaugas šeimai“. Labai išsamiai apie vykdomą projektą papasakojo Projekto veiklų koordinatorė Šarūnė Petruškevičienė. Pasisėmėme patirties, parsivežėme nemažai metodinės medžiagos. Išvyką užbaigėme bendru pasibuvimu prie jūros Melnragėje.
Kelionėje tęsėme vasaros renginio „Bendruomeniškumo šventė“ organizuotą saugaus eismo projektą, nes jos metu buvo išdalinta saugaus eismo priemonės ir palinkėta kelionėje laikytis saugaus eismo taisykių. Vykstant autobuse buvo tęsiama viktorina „Ar žinai kelio ženklus“. Buvo pasidomėta, ar turite prisisegę atšvaitukus, kurie buvo išdalinti šventės metu. Daugelis turėjo. Buvo klausinėjama, ar pažįstate pakelyje matomus kelio ženklus, klausinėjama, ką jie reiškia. Projekto vadovė Dalytė Raudonienė ir socialinė darbuotoja Monika Jakiūnaitė supažindino, kaip saugiai išlipti iš autobuso, kaip visiems kartu pasiekti jūrą ir kaip elgtis prie jos. Dalyviai prižadėjo saugiai elgtis kelyje, žiūrėti kelio ženklų, neatsilikti nuo grupės , būti atsargūs prie jūros.
Kadangi buvome drausmingi, tai visi linksmi ir laimingi, pilni geros patirties ir įspūdžių grįžome namo.

Pirmininkė Dalytė Raudonienė