text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Mėgėjų menas – svarbi šalies kultūros proceso dalis. Mėgėjų menas, meno kolektyvų veikla prisideda prie regionų kultūros plėtros, žmonių užimtumo, mažina socialinę atskirtį, didina kaimo vietovių gyvenimo kokybę, įtraukia į kūrybinę veiklą visų socialinių sluoksnių atstovus.
Ramonų kaimo bendruomenės meno kolektyvas susikūrė prieš 10 metų. Pirmaisiais metais šešių moterų ansambliukas dainavo ir be meno vadovo. Vėliau, buvo pakviestas neetatinis meno vadovas iš Raseinių miesto. Bet nenorėta dirbti be atlygio, vien iš meilės žmonėms. Tad ne kartą buvo kreiptasi į rajono tarybos narius, rajono savivaldybės Tarybą ir prašyta etatinio meno vadovo. Ir labai apsidžiaugėme , kai vieną dieną mūsų svajonės išsipildė ir meno kolektyvui ėmė vadovauti rajono kultūros centro meno vadovas Vytautas Kasparavičius. Buvo suburta vietinių muzikantų grupė, padidėjo ir sutvirtėjo dainininkų būrys. Šiuo metu muzikinę grupę sudaro du gitaristai (šeima Ramutė ir Rimvydas Žemaičiai), klavišiniu groja pats Vytautas Kasparavičius, na ir šaunuolis būgnininkas Vidas. Mišriame ansamblyje dainuoja 9 dainininkai. Šilta ar šalta kolektyvas renkasi savaitėje du kartus į bendruomenės namus ir mokosi dainų iki pat vėlyvo vakaro. Viską nugali meilė muzikai.
Pagal Valstybės paramos kaimo plėtrai laimėtus konkursus 2011 metais meno kolektyvui buvo nupirkta muzikos instrumentai, įsigyta sceniniai rūbai, o 2016 metais saviveiklininkams pasiųti tautiniai drabužiai. Šiemet savo lėšomis įsigijome naujus sceninius rūbus. Gal todėl ir norisi visiems pasirodyti, kokie mes esame, kokias dainas dainuojame ir kiek jų mokame. O jų mokame tikrai daug.
Aplankyta jau daug rajono bendruomenių: Dumšiškiai, Katauskiai, Berteškiai, Alėjai, Gyliai, Saugailiai ir eilė kitų. Kolektyvas dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Prieš keletą metų koncertuota Jonavoje, o šiemet, Balandžio 28 d., dalyvavome Kaune pirmą kartą organizuotame žemdirbių ir žemės ūkio produktų gamintojų ir perdirbėjų asociacijos tarptautiniame renginyje „BRUZDYNĖ“ .
Ne mažai bendruomenių skundžiasi, kad rengiant renginius nėra kam koncertuoti arba už pakviestus kolektyvus ar atlikėjus reikia labai brangiai mokėti. Kviečiame „žvaigždes“ ir dažnai būname nusivylę , kad atlikėjai dainuoja su fonograma. Tai mes, ramoniškiai, siūlome kultūrinius mainus, kad rajono bendruomenės galėtų svečiuotis vieni pas kitus, vieni kitiems pagroti, padainuoti. Nuo to suaktyvėtų bendruomeniškumas ir sutaupytume bendruomenės lėšas. Mes tikrai pasiruošę pas visus atvykti.
Rajone tikrai nemažai mėgėjiškų meno kolektyvų, kuriems vadovauja profesionalūs meno vadovai. Sudarykime galimybes saviraiškai: reikliau vertinkime save, pasitikėkime savimi, tobulinkime bendravimo kokybę.
Bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė