text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Liepos 11 dieną Lenkelių kaimo bendruomenėje vyko smagi „Vidurvasario šventė“, jaukiam pasibuvimui sukvietusi bendruomenę ir atvykusius svečius. Čia buvo sulaukta gausaus būrio šventės dalyvių ne tik iš Lenkelių ir aplinkinių kaimų, bet ir iš Raseinių, Ariogalos, kitų vietovių.
Susirinkusiuosius į šventę pasveikino Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, linkėdamas telkti bendruomenės narius bendriems tikslams ir darbams. Sveikinimo žodžius taip pat tarė ir dovanomis pradžiugino šventės svečiai: Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Raseinių kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ VPS administravimo vadovas Vincas Blinstrubas, Raseinių seniūnijos seniūno pavaduotoja Regina Zieringienė, Kaimų bendruomenės „Milašaičių Dubysa“ pirmininkas Nerijus Jarilinas ir Mirklių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Andraitienė.
Oficialią šventės dalį tęsė Lenkelių bendruomenės pirmininkė Asta Gargasienė. Ji už aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą mokytojai Irenai Bulotienei bei už ūkinę ir finansinę paramą ūkininkui Zigmui Kareivai įteikė Lietuvos Respublikos valstybės vėliavas. Padėkos raštai ir atminimo dovanėlės buvo įteiktos gražiausių sodybų konkurso nugalėtojams Danutei ir Sigitui Sabaliauskams, Laimutei ir Arūnui Urbams bei Janinai ir Juozui Kairaičiams. Buvo pastebėta, kad kaskart puikiai besitvarkančių sodybų vis daugėja, žmonės ima pavyzdį vieni iš kitų. Todėl buvo nutarta paskatinamąsias vietas šiame konkurse skirti Izidonai ir Jonui Zakrižauskams, Elytei ir Jonui Maciukevičiams.
Lenkelių kaimo bendruomenės pirmininkė džiaugėsi, kad ruošiantis šiam renginiui sulaukė daug iniciatyvių žmonių paramos ir palaikymo. Bendruomenės nariai, taryba, jaunos šeimos savanoriškai prisidėjo prie šventės organizavimo. Štai stacionarią lauko sceną savo rankų darbo vazonais ir išaugintomis gėlėmis papuošė Elytė Maciukevičienė. Gėlynus, džiuginančius visus savo ryškiaspalviais žiedais bendruomenės namų teritorijoje nuolat puoselėja bendruomenės moterys.
Surengti šventei reikia nemažai sąnaudų. Bendruomenei tai – didelis finansinis iššūkis. Bendruomenės pirmininkė Asta Gargasienė kalbėjo, kad lėšos šventei suorganizuoti buvo gautos parengus ir įgyvendinus projektą „Bendruomeniškumo skatinimas per šventines tradicijas ir gerosios patirties pasisėmimas per vietos amatų puoselėjimą“. Antras įgyvendintas projektas, skirtas bendruomenės materialinei bazei stiprinti, taip pat padėjo išspręsti ne vieną organizacinį šventės ruošimo klausimą. Nebuvo pamirštas paminėti ir bendruomenės narių finansinis indėlis. Šventę savo pagamintais produktais ir piniginėmis lėšomis parėmė ūkininkė Birutė Andriulienė, Janina ir Juozas Kairaičiai, Janina ir Edvardas Velioniai. Šventės svečius ir dalyvius vaišino kaimo turizmo sodyba „Rokynė“.
Lenkelių kaimo bendruomenės „Vidurvasario šventės“ koncertinėje programoje dalyvavo „Mirklių“ moterų ansamblis ir dainininkė Austėja. Renginį vedė ir savo atliekamomis dainomis susirinkusiuosius džiugino Irma Beliajevienė. Šventės metu netrūko kitų įdomių užsiėmimų ir vaikams, ir suaugusiems. Bendruomenės namuose vyko vilnos vėlimo edukacija, kurią vedė Zita Neverdauskienė. Buvo galima apžiūrėti stendus su fotografijomis iš bendruomenės švenčių, kelionių, talkų bei kitų darbų, skirtų bendruomenės labui, pavartyti albumus ir pasidomėti vietos muziejaus eksponatais. Mažiausi šventės dalyviai galėjo nemokamai šėlti ant batuto. Nemokamos pramogos šventėje, anot renginio dalyvių, pasiteisina. Jos vienija bendruomenės narius ir mažina socialinę atskirtį. Ši šventė kaime – tai kasmetinis tradicinis renginys, sulaukiantis daug žiūrovų ir dalyvių, suburiantis norinčius pabendrauti ir prasmingai praleisti laiką. Čia susirenka senai nesimatę, mezgasi naujos pažintys ir bičiulystė.
Projektas „Bendruomeniškumo skatinimas per šventines tradicijas ir gerosios patirties pasisėmimas per vietos amatų puoselėjimą“ įgyvendintas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Džiaugiamės gražia švente ir už pagalbą įgyvendinant projektą esame dėkingi vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“.

Lenkelių kaimo bendruomenės narė Jolanta Gudeikytė
Nuotraukos Jono Vazgio