text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Žalia pieva – ne kelmynė,
Gera pjauti, dobilynė.
Valio, valio, pjovėjėliai, valio (lietuvių liaudies daina)

Šiltas, gaivus vėjas lengvai braidė po švento Antano atlaidams pasiruošusias Žaiginio miestelio pievas tą rytmetį, kedeno vyrų plaukus ir pradalgėn išsiruošusias smilgas, vingiorykštes, ugniažoles, katpėdėles. Tuo metu moterys rūpinosi bulvių ir rūgpienio puodynėm, dairėsi dailesnio apsirengimo, su šluostėm lekiojo suolų tarpueilėm, kad svečiai, neduokdie, prie rasoto suolo neprišustų.
O miestelio bažnyčioje jau gaudžia varpas, kviesdamas į pagrindinius miestelio globėjo šventojo Antano Paduviečio atlaidus. Prigužėjo žaiginiškių ir miestelio svečių gera kupeta: mūsų rajono meras Andrius Bautronis, kaip ir pridera, su žmona, Šiluvos seniūnijos seniūnas Juozas Šlepas, mūsų rajonui atstovaujančių Seimo narių padėjėjos Jūratė Garliauskienė, Savivaldybės tarybos narė, Skaidrutė Žuvelaitienė, Lenkelių bendruomenės pirmininkė, rajono Vietos veiklos grupės atstovės, mūsų bendruomenės bičiuliai iš Kėdainių rajono Vainotiškių bendruomenės, Šiluvos, Katauskių, Lyduvėnų bendruomenių pirmininkai su savo miestelių geriausiais šienpjoviais ir dainorėliais ir, žinoma, patys žaiginiškiai, jų vaikai, giminaičiai, geri kaimynai ir pažįstami. O kunigo Dariaus Vasiliausko pamokslai visada sušildo žmonių sielas, paguodžia, pakelia iš kasdienybės.
Ir atsivėrė Raseinių rajono kultūros centro folklorinio ansamblio „Degulė“ (vad. Asta Nikžentaitienė) moteriškių krūtinės iki pat Pasandravio lankų, iki Betygalos piliakalnių: „Valio, dalgeli, valio, valio, pjovėjėliai, valio“ – suskambo dalgeliai, suvaitojo žolynai. „Degulės“ moterims atitarė Žaiginio dainų ansamblio „Sandrava“ (vad. Saulius Beniulis) vyrai: „Ant dalgio aš parymau lanką pjovęs…“. Jau į šventiškai išpuoštą sceną (Laimutės Musteikienės scenografija) dairosi Šiluvos kultūros namų senjorų dainų kolektyvas (vad. Saulius Beniulis). Elegantiški ansamblio vyriškiai ir jaunatve spinduliuojančios moterys gieda nata naton. Sceniniu bendravimu, elegancija šitas ansamblis papuošia bet kokią šventę. Ak, jau scenoje Šilalės rajono kultūros centro Kaltinėnų miestelio moterų vokalinis ansamblis „Versmė“ (vad. Vileta Gailevičienė). Ir pasipuošė Žaiginio lauko scena dainų ir giesmelių pynėmis, lakštingalų balsais, kuriems atsiskleisti padėjo smagi kaimiškos muzikos kapela, kuriai vadovauja ta pati vadovė Vileta. Liejosi melodijos laukais ir pievom, tautodailininkė keramikė Alma Kisnieriūtė visiems smalsaujantiems šventės dalyviams dalijo molio puodynių paslaptis, dailės mokytoja Rasa Rabačiauskienė kūrė paveikslus ant stiklo ir šilko. Kas suspėjo, gebėjo ir norėjo, pasidovanojo sau molio, stiklo, šilko dirbinių ir dovanų namiškiams parnešė.
Taip smagiai šurmuliuojant, bendruomenės pirmininkui Arūnui Birvinskui gražiai visą šventę vairuojant, jau grįžta šienpjoviai iš Pirmosios pradalgės varžytuvių. Tik teisėjai, beje, net eismo saugumo egzaminus išlaikę (bendruomenės „Eismo saugumas bendruomenėse“ projektas), po pradalges su gelsvom eismo saugumo liemenėm bestypčioja, matuoja, tariasi, teisybės dairosi.
Pagaliau skelbiami nugalėtojai: moterų grupėje antrąją vietą laimėjo Irena Gaurilčikienė (Vainotiškių bendruomenė, Kėdainių r. sav.), pirmosios vietos nugalėtoja tapo mūsų bendruomenės narė Danutė Kuzminskienė. Šios moterys jau ne pirmus metus dalyvauja šienpjovių varžytuvėse, tad kitoms moteriškėms net nedrąsu su čempionėmis varžytis. Vyrų kategorijoje trečiąją vietą laimėjo Jonas Geryba ( Kaltinėnų bendruomenė, Šilalės r. sav.), antrąją vietą – Antanas Sinkevičius, Žaiginio bendruomenės pjovėjas, pirmosios vietos nugalėtoju tapo Gintautas Juška (Katauskių bendruomenė, Raseinių r. sav.), kuris taip pat jau keletą metų pjauna Žaiginio pievas ir savęs vertų konkurentų nesutinka. Iš viso varžytuvėse dalyvavo net 12 pjovėjų iš įvairių bendruomenių. Žaiginiškiai jiems visiems gražiai padėkojo, įteikdami keramikės Almos Kisnieriūtės autorinius molio dirbinius).
Darbštūs, vieningi ir svetingi žaiginiškiai sukūrė šiltą, jaukią ir malonią šventę, kiekvienas žmogus, būtų tai mažas vaikelis, išstypęs jaunuolis ar žavingas senjoras, – visi jautėsi laukiami, gerbiami, reikalingi, brangūs. Net 185 šventės dalyvius suregistravo bendruomenės moterys. Visi buvo pavaišinti, pagerbti, prie stalo pakviesti. Nes žaiginiškiai ir vėl parengė projektą pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“, (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1), kuriam pritarė Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“, valdybos 2018 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. P-04. Projektas „Pustykim, vyrai, dalgelius” buvo finansuojamas. Projekto metu įsigyta mėgėjų meno kolektyvui avalynė, moterims marškiniai ir skaros, vyrams – kelnės, marškiniai ir skrybėlės, nupirkta kilnojamoji įgarsinimo aparatūra, termosai karštam maistui, virdulys (perkolatorius) ir maitinimo paslauga šventės dalyvių maitinimui užtikrinti, įsigyta lauko palapinė, suvenyrai projekto veiklos viešinimui ir dalyvių apdovanojimui.
Ačiū, sveteliai, kad buvot, kad kartu su mumis vasara džiaugėtės, Antanus ir Antaninas pagerbėt, iki kitų metų pradalgės atsisveikinam, šilčiausiai jus visus apkabinam.

Žaiginiškių vardu padėkojimus surašė
Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Rita Šilvienė