text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

   

                      Jau tradicija tapo Ramonuose švęsti vasaros bendruomeniškumo šventę. Šiemet ji buvo skirta Onų pagerbimui ir projektų paviešinimui, pristatymui.
Šio metu Ramonų kaimo bendruomenė vykdo net keletą projektų. Jau antrus metus vyksta jungtinis projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“, kurio dėka veikia Šeimos klubas, vyksta pozityvios tėvystės užsiėmimai, o nuo liepos 15 iki 19 d. veikė Šeimų vasaros stovykla, kurią lankė įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties 15 dalyvių. Stovykloje buvo mokomasi sveikos gyvensenos, pažinti augalus ir gyvūnus, buvo pravedami edukaciniai mokymai.

 Jau baigiamas vykdyti projektas “Ramonų bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam laisvalaikiui“ kuriam finansavimą skyrė Žemės ūkio ministerija ir 11 procentų kofinansavo Raseinių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir Kaimo plėtros skyrius. Jo dėka baigiamas įrengti naujas privažiavimas prie bendruomenės namų su mašinų stovėjimo aikštele, bendruomenės aplinka pasipuošė 2-iem lauko gėlių vazonais, jau įrengta vaikų smėlio dėžė su smėlio pripildymu, dar bus įrengtas 1 lauko suoliukas šalia smėlio dėžės , vaikų gimnastikos tiltelis, laipiojimo kopėtėlės. Darbus vykdo pagal rangos sutartį UAB „RSB“.

                       Pateiktas projektas „Bendruomeninė veikla“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje konkursą. Juo norima įsigyti dar 2 lauko gėlių vazonus ir jais papuošti Ramonų gyvenvietę.
Pristatytas laimėtas projektas „Ramonų bendruomenės kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“, kuris parengtas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. Vietos plėtros strategijai (toliau – VPS) kvietimo Nr. 2 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“, (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1) priemonės veiklos srities, kuriai parengtas FSA pagrindiniai tikslai yra išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą ir tradicijas. 20 procentų projekto vertės kofinansavo Raseinių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir Kaimo plėtros skyrius. Gautomis lėšomis įsigyta dvi 5×10 m lauko renginiams palapinės, meno kolektyvui 10 sceninių suknelių, nupirkta įgarsinimo įranga, prizai – suvenyrai, surengta vasaros šventė „Ona-duonos ponia“ . Prizai – suvenyrai įtekti aktyviausiems renginio dalyviams, sportinių rungčių nugalėtojams. Šaškių žaidimo nugalėtojais tapo I vieta- Ferdinandas R., II vieta- Gediminas V., III vieta- Alfonsas G. Smiginio mėtyme taikliausi buvo Gediminas V., Gintaras J. ir Rasa J., ąžuolinį bokalą ilgiausiai išlaikė-Zigmas M., Gediminas V. ir Vytautas D. Rankų lenkime nenugalimas buvo Irmantas T. Moterų tarpe rankų lenkimą bandė Jurgita A., Rimantė O. Onutė Š. Kaimo jaunimas taip pat aktyviai dalyvavo įvairiose rungtyse. Jų vertinimas buvo išskirtas iš suaugusių tarpo. Šaškių rungtyje laimėjo 1v.- Austėja P. , 2v.- Arnas P. Žiedų mėtyme daugiausiai taškų surinko Austėja P., Matas D. ir Gustė T., smiginio mėtyme taikliausias buvo Matas D., Ugnė D. ir Arnas P.
Į šventę su dovanėlėmis atvyko savivaldybės administracijos direktorius E.Jonyla, Raseinių VVG „Raseinių krašto bendrija pirmininkas Vincas Blinstrubas, Raseinių seniūnijos seniūnas R.Klusas, Raseinių miesto seniūnas ir Alėjų bendruomenės pirmininkas A. Milašauskas, kaimo seniūnaitė D.Jonylienė. Renginio metu buvo pagerbti šių metų 7 jubiliatai , kuriems sukako nuo 40 iki 90 metų. Džiaugėmės , kad į šventę atvyko net du devyniasdešimtmečiai- tai Zosė Kvitnickienė ir Vincas Daugirdas. Buvo apdovanota gražiausios ūkininkų I.ir A. Kriskų, G.ir A. Danusų ir J.ir R.Branick sodybos, kurios buvo pristatytos seniūnijos apžiūrai
Šventės kulminacija- Onų pagerbimas Joms uždėti gėlių vainikai ir visos pašokdintos Onutės polka. Senais laikais Oninės buvo derliaus šventė, būtent per Onines dalijamasi šviežiai iškepta rugine duona. Renginio vedančioji Onutė pasistengė, kad duonos netrūktų ir šitoje šventėje. Duonelė ir sūris buvo dovanojama sporto rungčių nugalėtojams, aktyviausiems dalyviams, jubiliatams , renginio svečiams .
Viso vakaro metu buvo vykdomas ir Eismo saugumo projektas. Teritorija buvo aptverta girliandomis, o ant jų sukabinėta eismo saugumo atšvaitukai, kad butų vakare ryškiai matoma užtvara. Eismo saugumo priemonės: krepšeliai, liemenės- buvo dalijamos kaip prizai ir kaip dovanėlės. Ant dovanų maišelių rankenėlių buvo prikabinta atšvaitų juostelės , kad dalyvis užsidėtų ant rankos, būtų tamsoje matomas ir saugiai grįžtų namo. Vedančioji Onutė pamokė, kaip saugiai elgtis kelyje, kaip reikia kreipti dėmesį į kelių eismo ženklus.
Renginio dalyvius linksmino Ramonų bendruomenės meno kolektyvas prie kultūros centro, vadovaujamas meno vadovo Vytauto Kasparavičiaus, po jų iniciatyvą perėmė Elvyra ir Aidas iš Kauno. Renginys praėjo linksmai ir nuotaikingai.

Bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė