text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

         Šiemet Butkiškės kaimo bendruomenei sukanka 15 metų ir jau penkioliktą kartą įvyko tradicinė vasaros palydėtuvių šventė, kasmet rengiama paskutinį vasaros šeštadienį. Gražiai ąžuolo vainikais ir Butkiškės menininko Arūno Balčiaus išraižyta lenta papuošti bendruomenės namai, išpuoštos pavėsinės, stendai ,,Sveiki atvykę“ iš visų pusių pasitiko besirenkančius butkiškiečius ir jų svečius.

Skambant mūsų kraštiečio poeto, LNRS nario Antano Kišono specialiai šiai šventei sukurtoms  eilėms  vyriausia bendruomenės narė Elena Višinskienė ir jauniausias bendruomenės narys Tadas Bielskis pakėlė bendruomenės vėliavą. Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis trumpai papasakojo apie bendruomenės veiklą, sakė, kad nors bendruomenė turi daug materialių daiktų įsigijusi, bet svarbiausiai yra žmonės – dirbantys kaimo ir bendruomenės labui. Jis įteikė padėkas labiausiai prie bendruomenės veiklos vystymo prisidėjusiems bendruomenės nariams. Bendruomenės tarybos nariai apžvelgė visas 15 vasaros palydėtuvių šventes.  Renginį vedė Ina Pakarklienė ir Andrius Bautronis, o muzikiniuose intarpuose skambėjo puikios Jolantos Butkuvienės, Antaninos Bortnikaitės ir Česlovo Radvilavičiaus dainos.

Už reikšmingus nuopelnus Butkiškės kraštui ir jo žmonėms šešeri metai iš eilės suteikiamas Butkiškės bendruomenės garbės piliečio vardas. Šiemet 2017m vasario 4 dienos visuotinio susirinkimo protokolu Nr 1 Butkiškės bendruomenės garbės piliečio vardas už didelį prisidėjimą prie bendruomenės veiklos vystymo  suteiktas Česlovui Radvilavičiui.

Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis šių metų nominantui įteikti pažymėjimą ir ženklelį bei padėkojo visiems garbės piliečiams, įteikiant šventines dovanas nuo Butkiškės kaimo bendruomenės.

Tame pat vasario 4 dienos visuotiniame susirinkime bendruomenės nariai nominaciją ,,Kaimo šviesuolis“ skyrė Inai Pakarklienei, o nominaciją ,,Metų rėmėjas“ skyrė Albinai Pranckevičienei ir Jadvygai  Pakarklienei..

Gerbiamam mūsų klebonui Žygintui Veselkai šiemet sukako 35-eri tarnystės Dievui ir žmonėms metai. Bendruomenė pasveikino  gerbiamą kleboną šios gražios sukakties proga.

Mūsų bendruomenė pagal gražią tradiciją pasveikino savo narius Stasį Jokubauską, Zitą Pakarklienę, Jadvygą Bendžiuvienę ir Vandą Peleckienę jubiliejinių gimtadienių proga. Sveikinome tėveliais tapusius Vaivą ir Aurimą Svirnelius, Sandrą ir Šarūną Jakštus, Gitaną ir Darių Jakaičius.

Kasmet bendruomenėje ir seniūnijoje rengiamos gražiausiai tvarkomų sodybų, daugiabučių namų teritorijų apžiūros. Buvo apdovanoti šių metų gražiausios sodybos šeimininkai Ramunė ir Stasys Pakarkliai, bei labiausiai šiais metais savo sodybos aplinką pagrąžinę šeimininkai – Vilma ir Arūnas Vitkai bei Salomėja ir Dainius Noreikai.

Šventėje vyko amatininkų mugė, kur norintys galėjo įsigyti gražių rankdarbių, buvo organizuotos vaikų kūrybinės dirbtuvėlės, jaunimo kontaktų mugė,  buvo organizuotas visų dalyvių maitinimas, vaikai smagiai dūko ant batuto, vyko sportinės varžybos.  Atskridę parasparniai mojavo sparnais, sveikino bendruomenę ir mėtė saldainius.

Visiems dainavo Edmundas Kučinskas. Vėliau linksmai bendravome ir šokome grojant Pauliui, o 21 valandą dangų nušvietė Gintauto Mikolaičio dovanoti šventiniai fejerverkai.

Nei viena šventė neįvyksta be kieno nors pastangų, darbo, kūrybiškumo ir žinoma pinigų.  Pagrindinis šios šventės rėmėjas – Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija pagal bendruomenės įgyvendinamą projektą ,,Vasaros palydėtuvių šventė Butkiškėje“. Taip pat šią šventę rėmė Raseinių savivaldybė, UAB ,,Coner“ direktorius Edvardas Bielskis, AB ,,AUGA group“, Irena ir Stasys Jokubauskai, Ramunė ir Stasys Pakarkliai, Gintautas Mikolaitis, Ina ir Albinas Norkevičiai, Galina ir Ramūnas Atkočiūnai, Nerijus Radvilavičius, Vytautas Gineika, Daiva ir Virginijus Bielskiai, Vilma ir Antanas Elijošiai, Žilvinas Giedraitis, Birutė ir Linas Bielskiai, Marytė ir Kęstutis Zaveckai, Elena ir Vytas Bakučiai, Ariogalos seniūnija, Raseinių KC, Butkiškės medžiotojai, Butkiškės kaimo bendruomenė.  Dar daug žmonių savo konkrečiu asmeniniu darbu prisidėjo prie šios šventės surengimo.

Tiek daug žmonių Butkiškės šventėje seniai bebuvo. Mūsų susirinko virš 200. Parvyko daug bendruomenės narių vaikų iš kitų miestų. Labai smagu, kad nepagailėję savo brangaus laiko mus aplankė ir daug svečių. Pas mus atvyko LR seimo narė  Vida Ačienė ir padėjėjos Gervinės kaimo bendruomenės pirmininkė Jūratė Garliauskienė ir Janina Jasiulienė , parapijos klebonas Žygintas Veselka, Raseinių savivaldybės meras Algirdas Gricius ir vicemerė Gitana Rašimienė, Rasų administratorė, Biliūnų bendruomenės pirmininkė Vilma Račkauskienė, rajono tarybos nariai, Didžiulių ir Gėluvos bendruomenių pirmininkai Diana Kaupaitienė ir Jonas Vazgys, Ariogalos seniūnijos seniūnė Valerija Jankauskienė ir pavaduotojas Kazimieras Klimas,  LSDP Raseinių skyriaus pirmininkas Liudas Kavaliauskas , Butkiškės garbės pilietis Gintautas Mikolaitis, Ariogalos seniūnijos specialistė Laura Liaskauskienė, poetai kraštiečiai Juozapas Mickevičius, Antanas Kišonas, Zenė Sadauskaitė, poetai Zita Gaižauskaitė ir Vytautas Šiaudytis, Gynėvės, Grajauskų, Užkalnių ir Verėduvos bendruomenių pirmininkai  Vilma Šegždienė, Vidas Lukošius, Gitanas Kybartas, Vytautas Jucys, Ariogalos ir Milašaičių bendruomenių atstovai Janina Vaivadienė ir Jūratė Šegždienė.

Graži šventė tarsi patvirtina mūsų devizą ,,Butkiškė buvo, yra ir bus“.

Birutė Bielskienė, bendruomenės narė