text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Valio per Žaiginio lankas.

Kas gali būti gražesnio ir malonesnio kaip šienapjūtės vaizdas, kai matai kaitrios vasaros saulutės spinduliais apibertas žydinčias pievas, kuriose pjovėjai, kupini jėgų, plieno dalgiu švytuoja dainuodami šienapjūtinę dainelę: „Man dalgelis kieto plieno, // Pradalgėlis žalio šieno. //Valio, pievą, pievytėlę, //Valio, baltą dobilėlį“,- tokiais valiavimais Raseinių kultūros centro folklorinis ansamblis „Degulė“ /vadovė Asta Nikžentaitienė/ palydėjo šienpjovius į pievas.
Kasmet Pirmosios pradalgės šventė „Pustykim, vyrai, dalgelius“ prasideda tituliniais Žaiginio parapijos globėjo šv. Antano atlaidais ir šv. Mišiomis Žaiginio bažnyčioje už mūsų parapijos globėją šventąjį, už gyvuosius ir už iš visų šventųjų aukštybių į mus žvelgiančius iškeliavusius mūsų artimuosius. Šiemet Žaiginyje šventąsias Mišias aukojo Kauno vyskupas Saulius Bužauskas, kuris iš bažnyčios atvyko į šventę prie bendruomenės namų scenos ir dar kartą pasveikino šventės dalyvius, palaimino pjovėjus. Ir buvo gražiai pavėžintas Žaiginio ūkininko Alberto Valinčiaus žirgelio traukiama karietaite.
Žinoma, į šventę sugužėjo pulkas pjovėjėlių ir grėbėjėlių iš aplinkinių Šiluvos, Lyduvėnų bendruomenių, senieji bičiuliai iš Vainotiškių /Kėdainių raj./ bendruomenės, Rinkšelių, Katauskių, Slabados, Didžiulių, Leliušių kaimų, išeiviai kraštiečiai iš visos Lietuvos ir užsienio, mūsų miestelyje gyvenantys karo pabėgėliai ukrainiečiai, įvairiausi svečiai, kurių Žaiginio bendruomenė turi labai didelį būrį.
Pirmosios pradalgės pjovimas Žaiginyje – simbolinis garbės ženklas. Pirmąją pradalgę jau vienuoliktus metus pjauna garbingasis Jonas Vaitekūnas, buvęs mokytojas, šiemet baigti darbą leidęs Žaiginio bendruomenės pirmininkui Arūnui Birvinskui.
Šiemet Pirmosios pradalgės varžytuvėse dalyvavo 12 pjovėjų, iš jų – trys moterys, visos iš Vainotiškių, kurios ir pasidalino prizines vietas: nugalėtoja teisėjai pripažino Ritą Atkočiūnienę, antroji vieta atiteko Elenai Purauskienei, o trečioji vieta – Jolantai Sinickienei. Vyrų pjovėjų grupėje nugalėtoju tapo šiluviškis Žilvinas Tunaitis, beje, jauniausias varžytuvių dalyvis. Antroji vieta atiteko pjovėjui Albinui Jonylai iš Didžiulių k., o trečioji vieta – Broniui Godvaišui iš Rinkšelių kaimo. Reikia nulenkti galvą vyriausiajam varžytuvių pjovėjui Alfonsui Maniokui iš Vainotiškių kaimo, ypatingam šienavimo varžytuvių gerbėjui ir entuziastui, dalyvavusiam pjovimo rungtyje, pasigalynėjusiam su jaunesniais pjovėjais ir užėmusiam ketvirtąją vietą. Visi pjovėjai buvo apdovanoti padėkomis ir suvenyrais su šventės simbolika..
Sportinėms rungtims vadovavo Raseinių rajono kultūros ir sporto centro specialistas Tautvydas Mikalauskas. Įvairiose rungtyse nugalėtojais tapo ir jaunimo, ir suaugusiųjų atstovai: Ieva Valinčiūtė, Justas Urniežius, Natalija Charčenko, Jonas Radzišauskis, Justas Ševelis, Audra Brazienė, Sandra Trakšelytė, Ieva Aleknavičiūtė, Remigijus Aleknavičius. Bendruomenės pirmininkas visus šventės dalyvius, nugalėtojus apdovanojo padėkomis, suvenyrais iš molio, kuriuos pagamino tautodailininkė Alma Kisnieriūtė su dukra Ugne.
Šventėje šurmuliavo amatininkai, įvairių stebuklingų dalykėlių auksarankiai, saldėsių kepėjai ir medaus kopinėtojai, gardžiu šiupiniu vaišino Kauno medžiotojų klubo „Luknė“ medžiotojai entuziastai, miestelio šeimininkės išvirė gardžios košės, išrūkė riebaus kumpio, suspaudė balto sūrio, privirė kavų-arbatų, svetelius lekiojo vaišino kaip medumi tepė. Ak, šventės smagumėlis! O koks scenografijos sumanumas, išbaigtumas, kvapų ir spalvų dermė!
Jau ir Žaiginio saviveiklininkai savo pasirodymus baigė, ir estradinės muzikos grupė „Belkanto“ gitaras scenoje suderino, kvepėjo nupjauta pieva, saulelė vakarop pakrypo, o ūkininko Alberto Valinčiaus žirgelis vis suko ratus po kaimą, visus vežiojo, visus savaip linksmino.
Kaip ir kasmet, šventė buvo surengta laimėjus vietos projektą pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“, (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1), patvirtintą Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybos 2023 m. spalio 26 d. protokolu Nr. P-05.
Iki kitų gražių susitikimų, kai Žaiginio žolynai vėl rasa pakvips.
Rita Šilvienė, Žaiginio bendruomenės narė