text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

       

            Visuomeninė organizacija ,,Kaulakių kaimo bendruomenė‘‘ įgyvendindama vietos projekto ,, Bendrausime, puoselėsime šventines tradicijas ir materialiai stiprėsime‘‘ antrą etapą organizavo vakaronę ,,Ona – duonos ponia‘‘ , siekiant išsaugoti ir puoselėti Kaulakių krašto savitumą ir tradicijas.Liepos paskutinį penktadienį , vidurdienį bendruomenės aktyvas ir jaunimas rinkosi Kaulakių poilsio zonoje , statė palapines, puošė lauko sceną ir visą šventės teritoriją , parinko vietą naujai įsigytai kepsninei ir laukė kaimo gyventojų ir svečių.
             Po poros valandų scenoje pasirodė Lietuvaitė, kuri supažindino su vakaronės eiga, atvykusiais svečiais ir pakvietė Bobutę su Dieduku. Jie improvizavo duonos kelią nuo grūdo iki duonos kepalėlio. Visi klausėsi jų pasakojimų apie senovinius papročius ir darbus, kuriuos turėjo padaryti, kad iki soties šeima turėtų duonos. Senolių išmintyje buvo daug patarimų kaip elgtis su duona, kaip vertinti žemdirbių triūsą ir mokėjimą džiaugtis žaidimų bei ratelių metu. Scenoje pasirodė pulkelis mergaičių, kurios padeklamavo poezijos posmų apie duonos kelionę į namus dabar.Lietuvaitė trumpai papasakojo apie dabartinį duonos kelią, kuris labai sutrumpėjo, kadangi atkeliavo į javapjūtę galinga technika, kurią valdo sumanūs ir darbštūs žmonės – kombainininkai. Jiems mergaitės įsegė ženkliukus, įteikė po šviežios ruginės duonos kepalėlį. Diedukas palinkėjo sėkmės javapjūtėje, gero oro , puikios sveikatos ir pakvietė pajudėti ratelyje ,,kombainiukai‘‘. Bobutė visiems priminė, kad javapjūtė nuo seno buvo susijusi su Onos vardadieniu, nes ji senovėje buvo kaip duonos kepėja ir naujo derliaus priėmėja.Lietuvaitė papasakojo apie vardadienio šventino istoriją ir pakvietė Onas ir Onytes į sceną. Joms buvo įsegti ženkliukai, įteiktos atminimo dovanos ir sugiedota Onoms ilgiausių metų. Po to visus pakvietieme prie vaišių stalo pasivaišinti ir pabendrauti. Šventinio vaišių stalo užkandžius paruošė Pasažo namų virėjos, Juzefa Medelienė vaišino naujoje kepsninėje keptomis dešrelėmis, o Saugailių bendruomenės tarybos narė Irena Simanavičienė atvežė duonos giros, pagamintos pagal senovišką mamos receptą . Jiems tariame nuoširdų ,,ačiū‘‘. Toliau skambėjo linksmos melodijos , svečių pasisakymai.
            Džiaugiamės, kad mus aplankė ir gražių žodžių bei palinkėjimų Onoms, kombainininkams ir bendruomenei negailėjo Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, rajono tarybos narys Jonas Vazgys, VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas, Pagojukų seniūnijos seniūnas Antanas Valantinas, Vosiliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Raimondas Dairutis.
             Keletą valandų skambėjo Valdo Paulausko ir jo draugės Vaidos dainos ir ritmiški muzikiniai kūriniai. Vakaruškose mus linksmino neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Gaja‘‘ vadovaujamas Reginos Petrauskienės. Visi aktyviai šoko ir dalyvavo įvairiuose žaidimuose bei atrakcijose. Dėkojame vakaronės vedėjams: Lietuvaitei ( Aušrai Knopkienei), Dėdukui (Kęstučiui Kliknai), Bobutei (Stasei Grinevičienei) už puikų renginio pravedimą ir Martelei (Jurgitai Simanavičienei) už gerą vadovavimą žaidimams. Vakaronės pabaigoje grožėjomės įvairiaspalviais fejerverkais. Džiaugiamės, kad galėjome įdomiai ir prasmingai praleisti vakarą, pabendrauti ir prisiminti duonos kelio ir Oninių tradicijas.
Kaulakių kaimo bendruomenės pirmininkė E. Pocienė