text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Sekmadienio   vidurdienyje   kaimo   gyventojai  rinkosi   Kaulakių viešoje erdvėje  į  tradicinį  renginį  ,,Ona – duonos ponia‘‘.  Jo  vedėjai:  Aušra  Knopkienė  ir   Kęstutis  Klikna    pradėjo  šventę   eilėraščių  posmais  apie  duoną  ir  jos  globėją  Oną.  Po  to  pakvietėme  Kaulakiuose, gyvenančias penkias  Onas  ir  Onutes.  Joms  tarėme   nuoširdžius  vardadienio   sveikinimo žodžius,    į plaukus įsegėme po ramunės  žiedą,  įteikėme  dovanėles,  sugiedojome  ,,Ilgiausių  metų‘‘ ir  pakvietėme  į  Onų ratelį   pašokti   valsą.    

   Mes   sulaukėme   svečių:    Raseinių    savivaldybės   tarybos   narę   Dianą Kaupaitienę,   Raseinių    kaimo    bendruomenių   sąjungos   pirmininką Joną   Vazgį,      Raseinių      VVG  ,,Raseinių   krašto   bendrija‘‘  vadovą  Vincą  Blinstrubą.  Jie  pasveikino  Onas ir  visus  dalyvius,  ir    palinkėjo nuoširdaus    bendravimo,   kūrybiškumo   bei    sėkmės    vykdant  projektus.

Prie scenos  atkeliavo dvi  duonos kepimo  žinovės ( Stasė Grinevičienė  ir Regina  Naikuvienė)     ir  suvaidino  improvizaciją ,, Duonos kelionė  nuo duonkubilio  iki  stalo‘‘ ir išėjo kepti duonos.

Po  to klausėmės  ansamblio  ,,Degule‘‘ ,  vadovaujamo  Astos  Nikžantaitienės,  skambių dainų     ir  poezijos  posmų.  Sugrįžusios  kepėjos  vaišino  šilta duona  ir  pakvietė  prie  duonos  vaišių  stalo  pasivaišinti  valgiais  iš duonos,  atsigerti   duonos   giros,   pagamintos   ūkininkės  Irenos Simonavičienės  pagal  jos mamos giros receptą. Paskui vyko  pramogos  vaikams  ir ne vaikams-tai  muilo burbulų šou,  žaidimų maratonas ,,Išbandyk  savo gebėjimus!‘‘  ( bulvių   skutime  ir vandens  nešime).  Visi   aktyvūs  pramogų   dalyviai   gavo  po   didelį  šokoladą,  o daugiausiai  laimėjimų  pramogose  patyrusiai –  Onai   Kasevičienei    atiteko   ,,Onos   Karalienės  taurė“.

Visi  valgių  ,,Viskas  iš duonos‘‘ parodos   dalyviai ir  renginio vedėjai apdovanoti   padėkos raštais  ir  suvenyrais.   Renginio   paskutiniu  momentu   į  dangų  pakilo  balionai ,,Už  duonos     gardumą  ir  Onų  bendrystę !‘‘  Visų  veiduose  spindėjo  šypsenos  ir  noras  ateityje  prasmingai praleisti  laisvalaikį,  prisimenant   kaimo  liaudiškas  tradicijas.

Kaulakių  kaimo bendruomenės  pirmininkė  Elena  Pocienė                    Nuotraukos –  Jaunimo  atstovės  Agnės  Naikutės