text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

2023 metais rugsėjo 9 d. Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenėje vyko tradicinis renginys „Rudens gėrybių šventė“, kad žmonės pajaustų bendruomeniškumą, pamirštų visus kasdienius darbus, pasidžiaugtų gražiu saulėtu rudeniu ir puikiai praleistų laiką. Bendruomenės namuose vyko edukacijų valanda su edukatore Donvina Dambrauskaite. Šventiškai papuošę aplinką derliaus gėrybėmis ir gėlėmis laukėm svečių ir mirkliškių.
Mirklių kaimo bendruomenės tradicinį renginį „Rudens gėrybių šventė“ atidarė patys mažiausieji – RRKC vaikų šokio kolektyvas ,,Pop Dance“, kuriam vadovauja Neringa Šlopšnienė, o pirmininkė Gražina Andraitienė pasveikino visus susirinkusius svečius ir palinkėjo gražaus pasibuvimo.
Šventę vedė nuostabioji, žavioji Raseinių rajono kultūros centro renginių organizatorė Žaneta Vaištarienė, jai talkino scenos kolega Modestas Rimkus. Renginio metu muziką ir šokius visiems susirinkusiesiems dovanojo Neringos šokių studijos šokėjai, RRKC Mirklių šokių kolektyvas ,,Ritmas“, vadovė Neringa Šlopšnienė, Raseinių rajono kultūros centro Ariogalos kapela ,,Šaltinėlis“, kuriam vadovauja Valdas Paulauskas, Kėdainių muzikos grupė ,,Vaivorykštė“, vadovė Alma Jociuvienė , šoko Raseinių kultūros centro dainų ir šokių kolektyvas ,,Sugrįžki jaunyste“, vadovė Ona Babonienė, RRKC Girkalnio liaudiškos muzikos kapela ,,Gojus“ vadovai Sigutė ir Antanas Vaitiekūnai, Ariogalos ansamblis ,,Radasta“ ,vadovė Renata Aleksiejienė ir Ariogalos bendruomenės mišrus ansamblis „Atgija“, vadovė Alma Judeckienė.
Šventėje ne tik šokome ir dainavome, bet vykdėme eismo saugumo projektą, nes Mirklių kaimo bendruomenė dalyvauja konkurse ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, dalyviams buvo išdalintos saugaus eismo priemonės. Kartu su renginio dalyviais ir svečiais bendruomeniškai virėme košę, vėliau vaišinomės. Džiugu, kad bendruomenės veikla aktyvi ir turime naujų narių, renginio metu į bendruomenės narius buvo priimtas Antanas Žičkis.
Šiais metais tradicinėje šventėje apsilankė net apie pusantro šimto žmonių. Jų tarpe ir garbūs svečiai: Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Alma Jociuvienė ir Mirklių bendruomenei , bičiuliams perdavė Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio sveikinimus. Susitikimai, pasidalintos idėjos, kultūrinės veiklos, asmeninės draugystės vienija. Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė Ona Babonienė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys ir Norgėlų kaimo bendruomenės pirmininkas Antanas Kilčiauskas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė ir Gervinės bendruomenės pirmininkė Jūratė Garliauskienė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Darius Ulickas ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, bei visas būrys bendruomenių pirmininkų, tai Dalytė Raudonienė, Lina Šalvaitienė, Petrona Stankienė ir buvęs kandidatas į seimo narius Antanas Tautkus.
Ačiū renginio rėmėjams -, UAB ,,Danspin“ direktoriui Rosvaldui Kunickui, UAB ,,Litspin“ direktoriui Kęstučiui Žilinskui.
Ačiū už pagalbą UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, Raseinių seniūnui Rolandui Klusui, bendruomenės nariams – Birutei ir Česlovui Andriuliams, Algimantui Andraičiui, Vimai ir Jonui, Onutei ir Edmundui Kazbarams, Genovaitei ir Vytautui Abraičiams, Salomėjai Endrikei, Romui Rudžianskui, Linai Neverdauskei, Nijolei ir Valiui Irkmonams. Juditai Bernatavičienei, Steilai Šlopšnytei, Donvinai Dambrauskaitei, Redai Gailienei, Kristinai Pocienei ir Vyteniui.
Ačiū šventės partneriams Raseinių rajono kultūros centrui.
Linksmas šokis, skambi daina, nuoširdus bendravimas ir geri, gražūs prisiminimai apie įdomiai praleistą laiką.

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Andraitienė