text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

  

,, Kaip nuo seno yra sakoma, kad gandrai išskrenda per šventą Baltramiejų, rugpjūčio 24 d., taip ir mūsų bendruomenė tradiciškai jau 17 kartą susirenka į šventę išlydėti vasaros“- kalbėjo šventės vedančioji Vilma. Šventę atidarė Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis. Šventė vyko įgyvendinant projektą, pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“ pateiktą paraišką ,,Tradicinė vasaros palydėtuvių šventė Butkiškėje“ Nr. RASE-LEADER-6B-V-2-5-2018, pagal kurią bendruomenei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos palapinių, stalų, suolų, įgarsinimo su atlikėju, bei renginio dalyvių maitinimo paslaugai skyrė 1995 eurus. Dar 105 eurais projektą kofinansavo Raseinių savivaldybė.
Nors į šventę susirinko virš 200 žmonių, visiems buvo ką veikti. Nuo pat ryto stadione vyko krepšinio varžybos, kurių nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis ir medaliais. Verslininkų ir amatininkų palapinėje buvo galima įsigyti įvairių rankdarbių. Gretimai įsikūrė projekto „Prisijungusi Lietuva“ palapinė. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis. Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Užėję į šią palapinę sužinojome daug naudingos informacijos, kurią suteikė „Prisijungusi Lietuva“ koordinatoriai bei laimėjome prizų. Policijos palapinėje galima buvo išmėginti antrankius, palaikyti pistoletą, pabuvoti naujausiame policijos automobilyje. Čia daug kalbėjome apie eismo saugumą, buvo dalijamos saugaus eismo priemonės. Veikė ir jaunimo kontaktų mugė. Linutė Reifonienė piešė su mažaisiais plakatus, dėjo delnų anspaudus, leido muilo burbulus ir šiaip linksmai žaidė.
Už reikšmingus nuopelnus Butkiškės kraštui ir jo žmonėms septintą kartą suteikiamas Butkiškės bendruomenės garbės piliečio vardas. Šiais metais už nuostabiai sukurtus eilėraščius, už Butkiškės kaimo vardo garsinimą, didelę paramą kaimo žmonėms ir bendruomenei, Butkiškės kaimo bendruomenės nariai 2019 m. vasario 2 d. visuotino susirinkimo protokolu Nr. 1 Butkiškės bendruomenės garbės piliečio vardą suteikė Irenai Jokubauskienei. Garbės pilietei Irenai Jokubauskienei buvo įteiktas pažymėjimas ir ženklelis. Garbės pilietė iš visos širdies jausmingai eilėmis padėkojo visiems mylimiems butkiškiečiams.
Už gražius eilėraščius, melodijas, keliones su mūsų ansambliu garsinant mūsų kaimo vardą ,,Kaimo šviesuolio“ nominacija skirta Antanui Kišonui. Nominacija „Metų rėmėjas“ už pastovų rūpinimąsi mūsų bendruomene skirta Kazimierui Klimui.
Mūsų kaimo bendruomenė turi gražią tradiciją savo narius pasveikinti jubiliejinių gimtadienių proga. Bendruomenės pirmininkas pasveikino jubiliatus: Ritą Butkuvienę ir Ramūną Noreiką. Kasmet bendruomenėje ir seniūnijoje rengiamas gražiausiai tvarkomų sodybų, daugiabučių, namų teritorijų apžiūros. Į tvarkomų sodybų grožį sudedama ne tik daug fantazijos, širdies, bet ir rankų darbo. Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis apdovanojo šių metų gražiausios sodybos šeimininkę Genę Aldoną Kavaliauskienę ir labiausiai pasikeitusių sodybų savininkus, kurie pakeitė sodybas neatpažįstamai, tai: Sigita ir Gintas Vandžiai, Edita ir Alvydas Skridlai.
Sveikinome į pirmą klasę žengsiančius pirmokėlius Lukreciją Juodytę ir Orintą Jakštą, brandos atestatus šiais metais gavusius jaunuolius Kasparą Radvilavičių, Igną Radvilavičių, Mantą Čaplinską. Geradariai gandrai apsilankė šiais metais dviejų bendruomenės narių šeimose: taip į šį pasaulį atkeliavo Jonas ir Gustas, sveikinome jų tėvelius, Gretą ir Vaidą bei Martą ir Luką. Buvo įteiktos padėkos visiems, kurie prisidėjo prie bendruomenės veiklos plėtojimo, kaimo gražinimo:
Rimai Budžienei- už nuoširdžią gėlynų priežiūrą, Evaldui Matulevičiui, Albinui Gudžiui, Romui Šalvaičiui – už sutvarkytą krepšinio lentą bendruomenės paplūdimyje, Dainiui Noreikai, Jolantai Butkuvienei, Elvinai Butkutei, Arūnui Balčiui, Birutei Bielskienei, Danguolei Noreikienei, , Vilmai Augustinavičienei, Sigitui Jakštui, Inai ir Vygintui Pakarkliams, Gintarei ir Kazimierui Klimams, Zitai ir Mečui Pakarkliams, Vaivai ir Aurimui Svirneliams – už dalyvavimą aplinkos tvarkymo ir malkų ruošimo talkose.
Kasdieninis bendruomenės gyvenimas ir nei viena šventė neįvyksta be kieno nors pastangų, darbo kūrybiškumo ir žinoma materialinės paramos. Dėkojame šventės rėmėjams: NMA prie Žemės ūkio ministerijos, Raseinių savivaldybei, Ariogalos seniūnijai, Irenai ir Stasiui Jokubauskams, Ramunei ir Stasiui Pakarkliams, Birutei ir Linui Bielskiams, Galinai ir Ramūnui Atkočiūnams, Daivai ir Virginijui Bielskiams, Inai ir Albinui Norkevičiams, visiems Butkiškės kaimo medžiotojams ir grupės vadovui Egidijui Jakštui, ir, žinoma, Butkiškės kaimo bendruomenei.
Gražių sveikinimo žodžių ir linkėjimų mums siuntė šventėje dalyvavę mūsų svečiai: LR seimo narė Vida Ačienė ir padėjėja Janina Jasiulienė, LR seimo nario Arvydo Nekrošiaus padėjėjai Skaidrutė Žuvelaitienė ir Algimantas Mielinis, Raseinių savivaldybės meras Andrius Bautronis, rajono tarybos narė, Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkė Diana Kaupaitienė, rajono tarybos narys, LSDP Raseinių skyriaus pirmininkas Matas Skamarakas, Ariogalos seniūnijos seniūnė Ligita Žebelienė ir pavaduotojas Kazimieras Klimas, Šiaulių apskr. VPK Raseinių r. PK VS vyriausiasis tyrėjas Darius Jonaitis, poetai Juozas Mickevičius, Antanas Kišonas, Zenė Sadauskaitė, Zita Gaižauskaitė, Milašaičių bendruomenės pirmininkas Romanas Daujotas, Gynėvės bendruomenės pirmininkė Laima Berštautienė, Gėluvos kaimo bendruomenės atstovė Zita Vazgienė, Ariogalos bendruomenės atstovė Janina Vaivadienė, Kilupių kaimo seniūnaitis Aurimas Gelžinis ir kt.
„Vasara palauk… Širdies duris atvėrus, aš noriu padėkoti, vasara, už maištą mano viduje, už tai, kad vainike savam nešei man saulę, lietų ir gėles. Nešei lėtumą ir tingumą sraigės ir žalio žiogo sonetus, nešei kvapnumą žemuogių, javo geltonumą ir rasą dovanojai deimantinę. Nešei ir dovanojai jūros ilgesį, saulėlydžio žaras ir dūmo kvapą tėviškėj, kūrenant laužą… Aš noriu padėkoti už paukščius, kurie rikiuosis į beribį taką ir skris, pamodami ir tau, ir man. Aš noriu padėkoti, vasara, nes išeini tik tam, kad lauktume, ilgėtumės kitos, širdies duris atvėrus“ – kalbėjo šventės vedėjas Nedas.
Šventės metu mums koncertavo Butkiškės saviveiklininkai vadovaujami Andriaus Bautronio. .Nuostabiai gražų koncertą mums dovanojo ,,Patruliai“, o šventės pabaigoje savo gražiomis dainomis mus linksmino Antanas ir Giedrius.
Iš visos širdies dėkoju šventės vedėjams, rėmėjams, saviveiklininkams, Linai Šalvaitienei, Albinai Pranckevičienei, Sajai Norkuvienei, Vilmai Vitkuvienei, Linai Reifonienei, Gintarei Klimienei, Anai Nitssai, Zitai ir Mečui Pakarkliams, Danguolei Noreikienei, Birutei Bielskienei, Erikai Simanavičienei, Vaivai Svirnelienei, Dainiui Noreikai, Albinui Gudžiui, Ramūnui Noreikai, Edgarui Pranckevičiui, Albinui Butkui, Arvydui Žukauskui ir visiems savo darbu prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo ir pravedimo.
Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis