text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Visuomeninė organizacija Pašaltuonio bendruomenė „Šaltuona“ įgyvendina projektą „Tradicinė Sirpsto šventė „Šaltuonos“ bendruomenėje“. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi mūsų pateiktą paraišką gauti paramą pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas „.NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. BRI-55 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, administravimo taisykles, sąrašo patvirtinimo“ mūsų projektui „Tradicinė Sirpsto šventė „Šaltuonos“ bendruomenėje“ Nr. RASE-LEADER-6B-K-5-3-2019 įgyvendinimui skyrė 5000,00 Eur dydžio paramą.
Saugojame ir tęsiame savo krašto tradicijas, organizuodami tradicinę Sirpsto šventę , geriname kultūrinę – materialinę bazę.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos sprendimu iš kaimo plėtros programos šiam projektui paskirta 1250,00 Eur, tai sudaro 20 proc. projekto vertės. Iš kofinansavimo lėšų įsigijome 30 vnt. sėdmaišių vaikams ir jaunimui.
Iš laimėto projekto lėšų vėl galėsime organizuoti šventę. Įsigijome tradiciniam renginiui trūkstamo inventoriaus: kėdžių, stalų, kino projektorių, ekraną, stalo futbolą vaikams.
Šventei organizuoti turėsime lėšų įgarsinimo paslaugoms, maitinimo paslaugoms ir vakaro muzikos grupei.
Kasmet Sirpsto šventėje dalyvauja ne mažiau kaip 100 dalyvių. Šventė vyksta puoselėjant senąsias tradicijas ir papročius.

Bendruomenės „Šaltuona“ vadovė Edita Dubinskienė