text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Jau prieš savaitę iki šios datos paminėjimo Gintaro kaimų bendruomenės namuose galėjome pajusti šventinę dvasią: namai pasipuošė trispalve vėliava, vėliavos spalvų gėlėmis, įvairiais karpiniais. Čia didžiausią indėlį įdėjo Jurgita Gailienė.
Vasario 16 d. į bendruomenės namus susirinko gausus būrys bendruomenės narių. Minėjimas prasidėjo Tautiška giesme. Sveikinimo žodį tarė bendruomenės pirmininkė N.Lauraitienė, susirinkusieji dalyvavo istorijos pamokoje,kurią vedė G.Narbutienė, kurioje atsakinėjo į klausimus apie Lietuvos valstybę. Po minėjimo visi buvo vaišinami kava ir tortu, kurį padovanojo bendruomenės narys Rosvaldas Kunickas.
Po šventinės programos įvyko visuotinis – ataskaitinis susirinkimas. Buvo pristatyta metinė finansinė ataskaita, veiklos atskaita, aptarti kiti einamieji klausimai.
Dar ilgai netilo bendruomenės namuose šventinis šurmulys, visi dalyviai pasidalino į tris komandas: žalios spalvos, raudonos spalvos ir geltonos spalvos. Trys komandos rungėsi kas paruoš skanesnius patiekalus, kas daugiau ir greičiau surinks taškų įvairiose rungtyse, kurias paruošė Jurgita Gailienė.Ačiū jai. Visi dalyvavusieji gavo po atminimo dovanėles.
Norime padėkoti šios šventės rėmėjams K. ir K. Žongailams, A. Gudžiūnienei, L.Paulienei ir aišku visiems dalyvavusiems šiame renginyje.

Bendruomenės narė Greta Narbutienė