text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Ak žemčiūgai, žemčiūgai, žemčiūgai, Apdainuoti Maironio dainoj,
Kaip ir šiandien darželiuos žydėkit, Mieste, kaime – visoj Lietuvoj.
B. Viršilienė

Paskutinį liepos ir du pirmuosius rugpjūčio savaitgalius Betygalos krašto žmonės ir svečiai, atvykę iš svetur, sugrįžę namo betygališkiai galėjo patirti daug gražių ir įsimintinų akimirkų dalyvaudami Žemčiūgų šventėje, šv. Onos atlaiduose Betygalos šv. Mikalojaus bažnyčioje ir Žolinės atlaiduose Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovėje.
Šv. Onos atlaidų dieną kun. Romualdo Ramašausko iniciatyva iškilmingai buvo pagerbtas LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto atminimas. Visus šventės dalyvius sužavėjo per miestelį atžygiuojantis Alytaus Sausumos pajėgų Birutės bataliono karinis pučiamųjų orkestras. Atidavę pagarbą Vytautui Didžiajam, sugroję keletą melodijų, muzikantai nužygiavo į Betygalos bažnyčią ir dalyvavo šv. Mišiose kartu su Jolantos Karčiauskienės vadovaujamu bažnyčios choru.
Jau šeštą kartą rugpjūčio pirmąjį sekmadienį, kai miestelis pasipuošia žemčiūgais, Betygalos bendruomenė organizuoja tradicine tapusią Žemčiūgų šventę, ŽŪM finansuojamo projekto „Betygala žemčiūgų žydėjime“ renginį. Tą šventinį sekmadienį buvo aukojamos šv. Mišios už Betygalos krašto žmones, visus šventės dalyvius ir jų šeimas, už tikėjimą, meilę. Pasibaigus šv. Mišioms, aktorė Virginija Kochanskytė pakvietė bažnyčios chorą paskelbti šventės pradžią. Nuskamba Betygalos himnas. Kitą dieną gera buvo išgirsti iš jauno žmogaus Dariaus N. pasakymą, kad Betygalos himnas net ašarą išspaudė, šį himną turi žinoti kiekvienas betygališkis ir skambėti jis turi dažniau. Dėkoju choristams ir vadovei Jolantai.
Turėjome galimybę matyti ir girdėti nuostabios, nepakartojamos aktorės, režisierės Virginijos Kochanskytės nuoširdžius žodžius. Aktorė mums labai sava, nes dalyvauja ir režisuoja jau šeštą Žemčiūgų šventę. Klausėmės Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų Ritos Preikšaitės ir Andriaus Apšegos, pianistės Beatos Vingraitės atliekamų kūrinių. Labai dėkojame jiems. Miestelio skvere, po ąžuolais skambėjo nuostabios dainos Maironio žodžiais ir kitos lietuviškos melodijos, kurias atliko RRKC Betygaloje ir Paliepiuose moterų ansamblis, vadovė Vaida Aputytė, ačiū kolektyvui ir vadovei. Užgrojo ir uždainavo gražias lietuviškas dainas Butkiškės kaimo kapela, nuskambėjusi jos muzika pakėlė žiūrovus nuo kėdžių ir šokiui. Dėkojame kapelos dalyviams ir, žinoma, merui Andriui Bautroniui už buvimą kartu ir už muzikavimą. Pabaigoje nuskambėjo tradicinis Žemčiūgų šventės himnas poeto Juozo Nekrošiaus žodžiais. Dėkoju koncerto vedėjai Reginai Musteikienei. Pirmą kartą Betygalos Žemčiūgų šventėje dalyvavo Mugių centras, kas labai pagyvino šventę.
Švenčių maratoną užbaigėme rugpjūčio 15 d. įspūdingais Žolinės atlaidais Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovėje. Suintrigavo atvykę baikeriai, nešini Šv. Marijos, Lietuvos tautine ir valstybine, Ukrainos ir kitomis vėliavomis. Pačiame gražiausiame gamtos kampelyje, atviroje erdvėje ant aukšto Dubysos kranto, bažnyčios šventoriuje , aukštų medžių apsuptyje, aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo daugybė žmonių iš visos Lietuvos.
Svarbu, kad žmonės pamilo, pamėgo šventes Betygaloje, kad šventė „Betygala žemčiūgų žydėjime“ šiais metais pritraukė apie 400 žmonių, tai vietiniai žmonės, betygališkiai, parvykę namo, Betygalos seniūnijos, rajono ir iš aplinkinių rajonų žmonės. Šv. Onos ir Žolinės atlaidai pritraukė minią žmonių Betygaloje ir Ugioniuose. Tai labai gera, kad yra trauka, kad rūpestis ir įdėtas darbas nenueina veltui. Žemčiūgai – reiklūs augalai, kuriems reikia daug meilės ir priežiūros, todėl dėkoju Redai Rimidienei, kad jos su meile prižiūrimi žemčiūgai džiugino betygališkius ir svečius, o už Genei Kurilaitienei – už savo aplinkos papuošimą pačiais gražiausiais žiedais. Kiekvienas renginys pareikalauja pasiruošimo, darbo, susiklausymo. Labai nuoširdžiai dėkoju visiems, padėjusiems ir prisidėjusiems sėkmingai įgyvendinti kaimų bendruomenės Betygala ŽŪM finansuojamą projektą „Betygala žemčiūgų žydėjime“, ypatingai bendruomenės aktyvui – moterims ir vyrams, jaunimui, Betygalos bibliotekai, RRKC kolektyvui, Raseinių r. savivaldybei. Dėkoju kun. Romualdui Ramašauskui už bendrystę, už buvimą kartu, už naujovių įvedimą šventėse.

Kaimų bendruomenės Betygala pirmininkė
Gema Račienė