text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 

Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ kartu su trimis partneriais: Gėluvos kaimo bendruomene, Kaulakių kaimo bendruomene, kaimų bendruomene „Steponkaimis“ įgyvendina projektą „KPP programos priemonių galimybių ir gerosios patirties sklaida“ finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Gegužės 23 d. buvo suorganizuotas išvažiuojamasis seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendintų projektų geroji patirtis“ Šilutės rajone. Pirmiausia susipažinome su Šilutės rajono savivaldybės administracijos įgyvendintu  projektu „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ (Nr. 20AM-KL-15-1-05889-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos ,,Tradicinių amatų centrų plėtra“. Amatų veiklos vadybininkės Viktorija Paulauskienė ir Julija Jauniuvienė papasakojo koks inventorius buvo įsigytas projekto metu, supažindino su centro veiklomis: keramika, šiaudinių sodų pynimu ir kitomis. Inkakliuose mūsų laukė UAB „Inkaklių hospisas“ savininkė Ligita Girskienė. Ji pristatė projektą „Privačių senelių globos – savarankiško gyvenimo namų verslo įkūrimas“ Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-14-9-2022/42VS-PV-22-1-03401-PR001 pagal asociacijos „Lamatos žemė“ „Šilutės rajono vietos plėtros strategija 2014-2020“VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Buvusio mokyklos pastate jau greitai bus atidaryti senelių namai. Projekto lėšomis įsigyta įranga: lovos, spintelės ir kt. Ekskursijos po Šilutės miestą metu įdomu buvo išgirsti pasakojimą apie magnolijų parką, ieškoti sekretų.

          Rusnėje mūsų laukė pietūs restorane „Prie Peterso tilto“, o po jų – Rusnės seniūnijos bendruomenė „Rusnės sala“ pirmininkas Saulius Bukantas ir Rusnės seniūnijos seniūnė Dalia Drobnienė. Jie papasakojo kaip Rusnėje draugiškai ir sutartinai dirba visa bendruomenė. Rusnės salą apjuosė keliasdešimties suolelių alėja, jų statymui lėšas surenka gyventojai. Rusnėje atidengtas suoliukas neseniai mirusiai muzikologei, ilgametei LRT laidų kūrėjai ir vedėjai Zitai Kelmickaitei atminti. Seniūnė Dalia Drobnienė pakvietė pas juos atvykti ilgesniam laikui, pasiklausyti paukščių čiulbėjimo, pasigrožėti salą supančiais vaizdais.  Pirmininkas Saulius Bukantas pristatė Salos etnokultūros ir informacijos centro įgyvendintą projektą: „Nemuno delta. Kelionė žemuma ratu“. Projekto metu išleista monografija „Nemuno delta. 500 metų akimirka“. Rusnės seniūnijos bendruomenė „Rusnės sala“ įgyvendindama projektą „Kartų kaitos dermė Rusnės saloje“ suorganizavo dvi Rusnės miestelio šventes: „Šaktarpis“ ir „Stintų naktys“ ir įrengė du stacionarius, žalvarinius gidus su 5 paspaudimo mygtukais, kuriuos paspaudus galima susipažinti su Rusnės salos istorija, legendomis ir išgirsti to krašto atlikėjų dainų. Šilutės rajono savivaldybės administracija projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“ metu pagerino prieplaukos infrastruktūrą: saugiam laivų stovėjimui įrengė fenderius, aptvėrė teritoriją, sutvarkė teritorijos apšvietimą, įrengė vaizdo stebėjimo kameras. Įsigiję labai skanios „Šamo žuvys“ (Skirvytėlės g.6A, Rusnė) rūkytos žuvies, aplankėme Laučių kaimą. Čia mus pasitiko Laučių kaimo bendruomenė pirmininkė Sonata Dauskartė. Ji pristatė bendruomenės projektą „Laučių kaimo universalios sporto aikštelės įrengimas su stebėjimo kameromis“ Nr. ŠILU-LEADER-6B-IJ-5-6-2018/42VS-PV-28-1-06595-PR001 pagal asociacijos „Lamatos žemė“ „Šilutės rajono vietos plėtros strategija 2014-2020“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 2  veiklos sritį „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių gerinimas“. Vietos projekto įgyvendinimo metu įrengta sporto aikštelė, pritaikyta krepšiniui, futbolui ir tinkliniui, aplink visą sporto aikštelę sumontuota tvora ir vaizdo stebėjimo kameros, kurių pagalba užtikrinama inventoriaus priežiūra bei vaikų ir jaunimo saugumas. Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Laučių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. 20KI-KL-17-1-02000-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Įgyvendinant projektą atnaujinta viešoji infrastruktūra Laučių kaime:  pastatas, kuriame įsikūrė bendruomenė, lauko aikštelės, sutvarkytas parkas.  

           Gerosios patirties išvykai programą sudėliojo ir sklandžiai ją suorganizavo asociacijos „Lamatos žemė“ VPS administravimo vadovė Rita Grigalienė. Esame jai labai dėkingi. Grįžome daug sužinoję apie projektus, patyrę gerų įspūdžių, pasimokę iš šilutiškių organizuotumo, nuoširdaus bendravimo. Šilutės kraštas turi labai daug šaunių žmonių: ačiū LR Seimo narei Ligitai Girskienei, seniūnei Daliai, bendruomenių pirmininkams Sonatai ir Sauliui, amatų centro vadybininkėms Viktorijai ir Julijai, gidei Linai, VVG atstovei Ritai, restorano „Prie Peterso tilto“ darbuotojoms, „Šamo žuvys“ savininkams už puikų raseiniškių priėmimą.