text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimo bendruomenės Raseinių r. savivaldybei teikė bendrą projektinę paraišką projektui „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“. Projekto tikslas- stiprinti Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimo bendruomenių bendruomeninę veiklą, gerinti, kaip aktyvaus ir veiklaus kaimo, įvaizdį.
Kad įgyvendinti tikslą, bendruomenių pirmininkės Dalytė Raudonienė, Gražina Andraitienė ir Genovaitė Kveselienė suorganizavo išvyką į Širvintų r., Kernavės kultūrinį UNESCO saugomą rezervatą – Kernavės piliakalnius, Čiobiškės dvarą – tema „Pažinkime save ir savo Lietuvą“, kuri padėtų aktyvinti bendradarbiavimą tarp trijų kaimo bendruomenių, skatintų bendruomenių narių sutelktumui, tarpusavio pasitikėjimui, gerintų gyventojų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą.
Išvykoje dalyvavo per 50 įvairių socialinių grupių kaimo gyventojų iš Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimų bendruomenių. Kelionės metu buvo surengta bendra viktorina „Kas, kur, kada“, kurioje išsiaiškinome, kiek kas žino apie savo, savo kaimyninę, rajono ir Lietuvos bendruomenes. Aktyviausi buvo apdovanoti bendruomenių narių pasigamintais prizais-suvenyrais.
Kelionės metu buvo vykdomas ir kitas švietėjiškas projektas „Saugus Eismas bendruomenėse“. Jo metu mokėme bendruomenių narius saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, būti atidiems kelyje (ugdyti eismo dalyvių kultūrą, atidumą kelyje, pagarbą vieni kitiems, atsakomybę už kitus); priminėme Kelių eismo taisykles, nedalyvauti eisme apsvaigusiems. Atkreiptas dėmesys, kad alkoholis lėtina reakcijos laiką, suteikia daugiau drąsos, todėl apsvaigęs žmogus pervertina savo galimybes, pavėluotai reaguoja į situaciją, taip kelia grėsmę sau ir kitiems eismo dalyviams. Kad būti pastebimi kelyje , išdalinta šviesą atspindinčių priemonių, pamokyta, kaip tas priemones taisyklingai naudoti. Buvo paaiškintata, jog važiuojant transporto priemone būtina segėti saugos diržus ir kokia iš to nauda. Kad projektas būtų įsimintinesnis, visą kelionę žaidėme žaidimą „Tavo angelas sargas“. Kiekvienas kelionės dalyvis buvo slaptas „angelas sargas“ ir turėjo visą kelionę nepastebimai globoti kitą savo kelionės dalyvį, stebėti, kad būtų saugus, nepaklystų ar kas neatsitiktų. Kelionei baigiantis buvo išaiškinti aktyviausi, kūrybiškiausi „angelai sargai“ ir iš patirtų nuotykių linksmai pasijuokta.
Įgyvendinus projektą sustiprėjo Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimų bendruomenių narių motyvacija, pagerėjo tarpusavio pasitikėjimas, visi įgavo naujos patirties, išgirstas naujas idėjas galės pritaikyti bendruomeniniame gyvenime. Tai atitinka „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 10 punkto, 10.6 papunkčio veiklą.

Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė