text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas – gyvoji mūsų kultūros nematerialaus paveldo tradicija. Ši pamaldumo išraiška, kaip tikėjimo paminklas, gyvas Pašešuvio kaimų bendruomenėje. Kasmet prieš šv. Velykas, Didžiąją savaitę, Pašešuvio ir aplinkinių kaimų gyventojai renkasi į jaukius bendruomenės namus bendrai maldai. Čia susirenka ne tik vyresniosios kartos atstovai, bet ir jaunesni žmonės.
Šiemet, Nemakščių seniūno Remigijaus Laugalio iniciatyva (Didįjį ketvirtadienį), kartu su Pašešuvio kaimų bendruomenės tikinčiaisiais bendroje maldoje dalyvavo RRKC Nemakščiuose Nemakščių sen. kaimo bendruomenių jungtinis mišrus vokalinis ansamblis. Giedotojai minėjo mirusių artimųjų vardus ir meldiesi už juos, tarsi kviesdami jų vėles. Per maldą dėkojo Dievui už naują dieną, už tai, kad Jis atpirko žmones, mirdamas ant kryžiaus, kad paliko savo Žodį, kuris gaivina. Net už tai, kas nepasisekė, nes tai suteikia gyvenimiškas pamokas, naujas patirtis, galimybę dar kažko išmokti. Labiausiai – už viltį, kurią Dievas pažadėjo.

Po nuoširdžių maldų žmonės neskubėjo namo, prie gardžiai kvepiančios arbatos puodelio dalijosi savo džiaugsmais, rūpesčiais, patirtimi ir prisiminimais.

Bendruomenės tikintieji nuoširdžiai džiaugiasi, kad kartu su jais ne vieną dešimtmetį Žemaičių Kalvarijos kalnus gieda Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis ir dėkoja už krikščioniškų vertybių ir tradicijų puoselėjimą.
Širdingai dėkoja RRKC Nemakščiuose Nemakščių sen. kaimo bendruomenių jungtiniam mišriam vokaliniam ansambliui (vad. Remigijus Laugalis) už susitelkimą bendrai, nuoširdžiai maldai, šiltą bendrystės vakarą.
Teksto ir nuotraukų autorė Lina Andrulienė