text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

       Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba organizavo rajono bendruomenių sėkmingiausių 2019-2020 m. projektų konkursą. Išrinkti 5 sėkmingiausi projektai yra labai skirtingi savo pobūdžiu, finansavimo dydžiu, bet visi jie parodo, kiek naudingų veiklų suorganizuoja vietos bendruomenės. Šie ir kiti bendruomenių projektai yra svarbūs ir reikšmingi, atneša tikrą apčiuopiamą naudą kaimo žmonėms. Projektų rezultatai yra matomi, vertinami, bet nelabai kas įsivaizduoja, kiek į juos reikia įdėti darbo, kiek reikia turėti kompetencijos, laiko jau pradedant išgryninti projekto idėją, užpildant paraišką, sukomplektuojant jos priedus. Sulaukus konkurso rezultatų apima džiaugsmas ir prasideda kitas etapas – projekto įgyvendinimas. Sutarties pasirašymas, viešųjų pirkimų vykdymas, viešinimas, atsiskaitymas už projektą ir pan. Ne visada viskas vyksta sklandžiai, projekto vadovui (dažniausiai juo būna bendruomenės pirmininkas)  tenka vėl galvoti, derinti, kartais net naktimis nemiegoti ieškant geriausio sprendimo. Tačiau matant, kaip bendruomenės įrengtoje aikštelėje žaidžia vaikai, kaip džiaugiasi, bendrauja suaugę, suburti į bendrą renginį, belieka pasidžiaugti įgyvendintų projektų rezultatais. Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nariai dėkoja rajono kaimo ir miesto bendruomenėms už jų darbštumą, už gerus projektų rezultatus ir tikisi, kad kitais metais vėl bus parengta ir įgyvendinta daug naujų, gerų projektų.

       Sėkmingiausių 2019-2020 m. projektų konkurso nugalėtojai:

       Kaimų bendruomenė „Betygala“ šiais metais įgyvendino projektą  Betygala – žemčiūgų žydėjime“ pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ strategiją. Bendra projekto vertė 6250 Eur ( EŽŪFKP ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšos – 5000Eur, Raseinių  rajono savivaldybės lėšos – 1250Eur). Projekto dėka surengta jubiliejinė penkta šventė „Betygala – žemčiūgų žydėjime“. Žemčiūgų žydėjimą betygališkiai pasirinko neatsitiktinai, tai senoviška darželio gėlė, apdainuota Maironio, žmonės sodybas puošdavo žemčiūgais. Bendruomenei tai labai aktualu, nes ji puoselėja Betygalos krašto istoriją, saugo paveldą. Neatsitiktinai kiekvienoje šventėje jaunimas vainikuoja Vytauto Didžiojo paminklą, tai atmintis ir pagarba praeičiai. Bendruomenė šventei „Betygala – žemčiūgų žydėjime“ ruošiasi nuo pat pavasario, ruošia žemę, sėja žemčiūgus Betygalos miestelyje. Šventė organizuojama kartu su Betygalos biblioteka, Betygalos Maironio gimnazijos bendruomene, Betygalos parapijos bendruomene, Raseinių rajono kultūros centru Betygaloje. Renginio globėja aktorė Virginija Kochanskytė labai nuoširdžiai bendradarbiauja su betygališkiais, daug padeda rengiant šventės scenarijų. Šiemet šventėje susibūrė virš 200 žmonių, miestelio skvere įsikūrė amatininkai, kaimyninės bendruomenės su savo gražias darbeliais, ūkininkai su savo produkcija, buvo klausomasi gražios meninės programos, įsigyta labai reikalingo inventoriaus renginių vedimui lauke (lauko kėdžių, skėčių, lauko stalų). O 100 arbatos puodelių su žemčiūgų žiedu, kaip suvenyras, projekto simbolis, pradžiugino aktyviausius renginio dalyvius. Šis tradicinis renginys labai reikalingas ir naudingas bendruomenei, svarbus žmonių bendrystei. 

           Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė ,,Butkiškės“ šiais metais įgyvendino projektą „Tradicinė vasaros palydėtuvių šventė Butkiškėje“. Projektui 1500 Eur skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Jau septyniolika metų, tradiciškai toje pačioje vietoje – Butkiškės bendruomenės namų aikštėje, paskutinį rugpjūčio šeštadienį, organizuojama vasaros palydėtuvių šventė, gausiai sukviečianti vietinius gyventojus, kitur išvykusius gyventi žemiečius bei kitų rajono bendruomenių atstovus. Šiemet šventėje dalyvavo virš 150 dalyvių. Septyniolika metų organizuojama šventė turi savo tradicijas. Jos metu apdovanojami gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, pasveikinami bendruomenės nariai – jubiliatai, šiemet pasveikinti 2 naujagimiai, 2 pradinukai, pagerbti senoliai. Šventės metu buvo surengta vietos gamintojų (amatininkų, verslininkų ir ūkininkų) pagamintų produktų mugė, vaikų kūrybinės dirbtuvės (piešimas, vilnos vėlimas), gražus Butkiškės ir Gėluvos ansamblių koncertas. Žmonės nori bendrauti, pasiilgę koncertų, pabuvimo kartu. Įgyvendinus projektą buvo pasiektas projektas tikslas – dar labiau sustiprintos Butkiškės kaimo bendruomenės tradicijos ir veikla, sustiprėjęs įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių vietos gyventojų bendruomeniškumas, aktyvumas, saviraiška, motyvacija bei dalinimasis gerąja patirtimi, tikimasi, kad bus dar tvirtesni bendradarbiavimo ryšiai su kitomis kaimo bendruomenėmis.

             Gervinės kaimo bendruomenės projektą „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo vaikų dienos centras „Kukutis“ finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Raseinių rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė – 13849 Eur. 15 metų gyvuojanti bendruomenė nuo pirmų dienų savo veiklas vykdė kartu su kaime gyvenančiu jaunimu. Poreikis tinkamam vaikų užimtumui Gervinėje vis didėjo, pritarimas iš tėvelių ir bendruomenės tarybos buvo didelis. 2020 metų centro planuose buvo 15 vaikų, tačiau jį lankė net iki 22 vaikų nuo 2 iki 18 metų. Projektui finansavimas skirtas 2020 metų balandžio mėn. Tuo metu šalyje buvo karantinas, veiklas teko perplanuoti, tačiau netrukus vaikai galėjo pradėti lankyti centrą, kas sukėlė pačias geriausias emocijas vaikams, tėvams ir seneliams. Centras veiklas vykdė 2-3 kartus per savaitę. Savaitės turėjo atskiras temas, kuriose persipynė sportas, edukacijos, naujos žinios, poilsis, įgūdžiai, muzika, menai, socialinė veikla. Projekto dėka įsigyta priemonių (sėdmaišiai, stalo ir lauko žaidimai, lego, sporto priemonės, knygos, geriamo vandens aparatas, kilimas žaidimams, daiktadėžės priemonėms, inkiliukai, lesyklos), suorganizuotos kelionės autobusu – viena į Klaipėdos pramogų parkus, kita – po Raseinių rajoną, vasarą vyko šeimyniniai sporto užsiėmimai vakarais. Dar svarbu ir tai, kad projekto metu centre buvo organizuojamas nemokamas maitinimas, kas dar labiau palengvino tėvelių darbų planavimus ir vaikų auklėjimą. Karantino metu vaikams yra išvežiojami maisto paketėliai. Dėl pandemijos nepavyko vaikams lankytis baseine, išvykti į dar vieną kelionę ir gyvai lankytis centre, kuriame buvo planuojama padėti ruošti pamokas. Karantino metu veiklos vyksta nuotoliniu būdu, į namus skiriami laisvalaikio žaidimai. Dabar yra kuriama knygelė – kalendorius „Kukučio dienelės“, o perskirsčius lėšas buvo sukurtos dekoracijos ir kalėdinis apšvietimas kaime bei parke prie bendruomenės namų, kad šeimos su vaikais džiaugtųsi kalėdiniu laukimu. Kiekviena centro „Kukutis“ diena buvo laukiama. Centriuko dėka vyko ir vyksta dar aktyvesnis vaikų ir jaunimo įsitraukimas į bendruomeninę ir visuomeninę veiklą. Rezultatai pranoko lūkesčius, nors darbas pandemijos metu ypatingai sunkus, tačiau šio projekto dėka įgyvendinta daug idėjų, sukurta daug veiklų, įsigyta daugybė priemonių.

          Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ pateikė paraišką Raseinių rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“ projektui „Raseinių rajono Norgėlų kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinti. 2019 m. rugpjūčio mėn. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo, kad projektui įgyvendinti skiriama ES parama 33952,40 Eur, 9986,12 Eur prisidėjo Raseinių rajono savivaldybė, iš viso 49930,59 Eur. Pagal projektą Norgėluose, prie Prabaudos upelio, Ąžuolų ir Prabaudos gatvių sankirtoje įrengta moderni lauko teniso aikštė su dirbtinės žolės danga. Šių metų pradžioje buvo organizuotas rangos darbų konkursas. Iš aštuonių dalyvavusių rangovų, laimėtoju tapo UAB „Doreita“ iš Panevėžio. Darbai prasidėjo birželio mėnesį ir baigti spalio 1 d. Įrengta ir apšviesta 648 kv. m dirbtinės žolės dangos aikštė, septynių vietų automobilių stovėjimo aikštelė, keturi suolai. Vietos projekto įgyvendinimas Norgėlų kaimo bendruomenei viešoje erdvėje leis rengti sporto varžybas, aktyviai ir turiningai plėtoti ir tenkinti užimtumo poreikius, įtraukti jaunimą ir visus gyventojus į sportinę veiklą, suteikti galimybę pasirinkti aktyvų laisvalaikio praleidimą.

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ įgyvendino projektą „Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ materialinės bazės sukūrimas“ pagal 2020 metų  nacionalinės  paramos kaimo bendruomenių  veiklai  teikimo  taisykles. Žemės ūkio ministerija skyrė 2970,05 Eur, o Raseinių rajono savivaldybė prie projekto prisidėjo kofinansavimo lėšomis – 367,09 Eur. Bendra projekto suma – 3337,14 Eur. Įgyvendinant projektą, pasitelkiant bendruomenės narius ir savanorius, suremontuotos kaimų bendruomenės „Sujainiai“ patalpos. Kad patalpos išliktų visada gražios ir nesubraižytos nuo kėdžių atlošų, pritvirtinti sienų atraminiai apvadai. Pastatyta didelė sieninė spinta, kurioje bus laikomas bendruomenei priklausomas inventorius.  Įsigyta 30 vnt. minkštų kėdžių ir dulkių siurblys – robotas. Visos įsigytos priemonės pagerins kaimų bendruomenės „Sujainiai“ materialinę bazę, dar labiau praturtins bendruomenės veiklą, suburs bendruomenės narius aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti.